Văn phòng UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 232/KH-VP về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới và các phương án xử lý khi có các trường hợp mắc Covid-19 tại Văn phòng UBND tỉnh.

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 3338
Đã truy cập : 45620990