Hệ thống văn bản chỉ đạo điều hành

Tổng số văn bản tìm được: 19
STT Số ký hiệu Trích yếu Lĩnh vực Ngày Tải
1 22/VP-KSTT Về việc xử lý phản ánh kiến nghị của cá nhân về việc thực hiện thủ tục hành chính Kiểm soát thủ tục hành chính 18/01/2022
2 87/VP-HCTC Công văn của văn phòng ubnd tỉnh về việc đề nghị kiểm tra thân nhiệt phòng, chống dịch bệnh covid-19 Y tế 27/05/2021
3 88/VP-HCTC Công văn của văn phòng ubnd tỉnh về việc đề nghị tiêm vaccine phòng, chống dịch bệnh covid-19 Y tế 27/05/2021
4 83/VP-HCTC Công văn của văn phòng ubnd tỉnh về việc thực hiện khai báo y tế Y tế 25/05/2021
5 76/VP-HCTC Công văn của văn phòng ubnd tỉnh về việc triển khai phòng, chống dịch bệnh covid-19 Y tế 11/05/2021
6 15-CV/ĐU Công văn của đảng uỷ văn phòng ubnd tỉnh về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch covid-19 Y tế 10/05/2021
7 72/KH-VP Kế hoạch của văn phòng ubnd tỉnh về việc phòng, chống dịch bệnh covid-19 Y tế 06/05/2021
8 08-CV/ĐU Công văn của đảng uỷ văn phòng ubnd tỉnh về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch covid-19 trong điều kiện bình thường mới Y tế 02/03/2021
9 131/VP-KSTTHC Công văn của chánh văn phòng ubnd tỉnh về việc triển khai thực hiện kế hoạch số 2826/kh-ubnd ngày 13/8/2020 của ubnd tỉnh Tư pháp 26/08/2020
10 212/VP-KSTTHC Công văn của chánh văn phòng ubnd tỉnh đôn đốc báo cáo kết quả rà soát, đánh giá tthc theo kế hoạch năm 2020 Tư pháp 05/08/2020
11 111/VP-KSTTHC Công văn của chánh văn phòng ubnd tỉnh về việc xem xét công bố, công khai tthc theo quy định Tư pháp 17/07/2020
12 91/VP-KSTTHC Công văn của chánh văn phòng ubnd tỉnh về việc rà soát việc triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 trên địa bàn tỉnh bắc ninh Tư pháp 15/06/2020
13 10/VP-KSTTHC Công văn của chánh văn phòng ubnd tỉnh về việc đề nghị rà soát, thực hiện công bố tthc theo quy định Tư pháp 14/01/2020
14 212/VP-KSTTHC Công văn của chánh văn phòng ubnd tỉnh về việc thẩm định dự thảo "quyết định ban hành quy định chế độ báo cáo định kỳ phục vụ mục tiêu quản lý trên địa bàn tỉnh bắc ninh". Tư pháp 14/10/2019
15 211/VP-HCTC Công văn của chánh văn phòng ubnd tỉnh về việc đồng ý tổ chức chương trình honda - luôn vì bạn Văn hoá - Thể thao - Du lịch 11/10/2019
16 149/VP-KSTTHC Công văn của chánh văn phòng ubnd tỉnh về việc đề nghị rà soát, thực hiện công bố tthc theo quy định Tư pháp 31/07/2019
17 140/VP-KSTTHC Công văn của chánh văn phòng ubnd tỉnh về việc báo cáo thực hiện kế hoạch 4612/kh-ubnd ngày 29/11/2018 của ubnd tỉnh Tư pháp 17/07/2019
18 14/VP-HCTC Thông báo về việc giới thiệu chức danh và chữ ký của phó chánh văn phòng ubnd tỉnh bắc ninh. Nội vụ 02/05/2019
19 44/VP-HCTH Công văn của chánh văn phòng ubnd tỉnh về việc khảo sát hệ thống hội nghị trực tuyến của ubnd huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh bắc ninh 06/03/2019
Trang 1/1|<<1