Hệ thống văn bản chỉ đạo điều hành

Tổng số văn bản tìm được: 29
STT Số ký hiệu Trích yếu Lĩnh vực Ngày Tải
1 271/VP-KSTTHC Công văn của Chánh Văn phòng UBND tỉnh về việc hướng dẫn thực hiện Quyết đinh 1073/QĐ-UBND ngày 27/10/2022 Tư pháp 04/11/2022
2 71/VP-KSTTHC Công văn của Chánh Văn phòng UBND tỉnh tham gia ý kiến về Dự thảo Quy trình liên thông trong giải quyết TTHC Tư pháp 11/03/2022
3 72/VP-KSTT Công văn của Chánh Văn phòng UBND tỉnh về việc báo cáo định kỳ công tác cải cách thủ tục hành chính Tư pháp 11/03/2022
4 56/VP-QTTV Công văn của Chánh Văn phòng UBND tỉnh về việc báo cáo tình hình thực hiện công khai dự toán 2022 Kinh tế - Tổng hợp 23/02/2022
5 51/KTTH-VP Công văn của Chánh Văn phòng UBND tỉnh về việc bổ sung thành viên Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo lập Quy hoạch tỉnh Bắc Ninh, thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 Nội vụ 21/02/2022
6 50/CV-VP Công văn của Chánh Văn phòng UBND tỉnh về việc thực hiện Chương trình Lễ kỷ niệm 190 năm thành lập và 25 năm tái lập tỉnh Văn hoá - Thể thao - Du lịch 18/02/2022
7 46/CV-VP Công văn của Chánh Văn phòng UBND tỉnh về việc báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản công năm 2021 Kinh tế - Tổng hợp 16/02/2022
8 42/VP-HCTC Công văn của Chánh Văn phòng UBND tỉnh tổ chức thực hiện xét nghiệm SARS-COV-2 cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động phòng, chống dịch COVID-19 Y tế 15/02/2022
9 22/VP-KSTT Công văn của Chánh Văn phòng UBND tỉnh về việc xử lý phản ánh kiến nghị của cá nhân về việc thực hiện thủ tục hành chính Kiểm soát thủ tục hành chính 18/01/2022
10 03/VP-NV Công văn của Văn phòng UBND tỉnh về việc đề xuất mở lớp cập nhật, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho công chức, viên chức làm công tác hội nhập quốc tế năm 2022 Kiểm soát thủ tục hành chính 06/01/2022
11 02/VP-NV Công văn của Chánh Văn phòng UBND tỉnh về việc kiểm tra và công nhận Giấy chứng nhận tiêm chủng của người nhập cảnh Kiểm soát thủ tục hành chính 06/01/2022
12 87/VP-HCTC Công văn của văn phòng ubnd tỉnh về việc đề nghị kiểm tra thân nhiệt phòng, chống dịch bệnh covid-19 Y tế 27/05/2021
13 88/VP-HCTC Công văn của văn phòng ubnd tỉnh về việc đề nghị tiêm vaccine phòng, chống dịch bệnh covid-19 Y tế 27/05/2021
14 83/VP-HCTC Công văn của văn phòng ubnd tỉnh về việc thực hiện khai báo y tế Y tế 25/05/2021
15 76/VP-HCTC Công văn của văn phòng ubnd tỉnh về việc triển khai phòng, chống dịch bệnh covid-19 Y tế 11/05/2021
16 15-CV/ĐU Công văn của đảng uỷ văn phòng ubnd tỉnh về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch covid-19 Y tế 10/05/2021
17 72/KH-VP Kế hoạch của văn phòng ubnd tỉnh về việc phòng, chống dịch bệnh covid-19 Y tế 06/05/2021
18 08-CV/ĐU Công văn của đảng uỷ văn phòng ubnd tỉnh về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch covid-19 trong điều kiện bình thường mới Y tế 02/03/2021
19 131/VP-KSTTHC Công văn của chánh văn phòng ubnd tỉnh về việc triển khai thực hiện kế hoạch số 2826/kh-ubnd ngày 13/8/2020 của ubnd tỉnh Tư pháp 26/08/2020
20 212/VP-KSTTHC Công văn của chánh văn phòng ubnd tỉnh đôn đốc báo cáo kết quả rà soát, đánh giá tthc theo kế hoạch năm 2020 Tư pháp 05/08/2020
Trang 1/2|<<12>>|