Chánh Văn phòng UBND tỉnh Vũ Huy Phương vừa ký, ban hành văn bản số 301/VP-HCTC về việc tiếp tục triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 25322
Đã truy cập : 47509419