Thực hiện liên thông trong giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền của Sở Y tế và Sở Tư pháp áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

19/09/2022 10:15 Số lượt xem: 79

Ngày 19/9/2022, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh ban hành Quyết định số 926/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy trình liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) đối với TTHC “Cấp lần đầu chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam” và “Chứng chỉ hành nghề dược (bao gồm cả trường hợp cấp Chứng chỉ hành nghề dược nhưng Chứng chỉ hành nghề dược bị thu hồi theo quy định tại các khoản 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Điều 28 của Luật dược) theo hình thức xét hồ sơ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế với TTHC Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp.


 

Theo Quyết định trên, thay vì người dân phải đến hai cơ quan là Sở Y tế và Sở Tư pháp để thực hiện TTHC, bằng việc thực hiện liên thông trong giải quyết TTHC, người dân chỉ cần đến một cơ quan là Sở Y tế để thực hiện TTHC. Thời gian giải quyết TTHC đã được cắt giảm được 7 ngày làm việc và tăng cường sự phối hợp, chia sẻ thông tin giữa các cơ quan trong thực hiện TTHC.

Với mục tiêu lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm và lấy sự hải lòng của người dân và doanh nghiệp là thước đo hiệu quả của các cơ quan trong giải quyết TTHC, Chủ tịch UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo, yêu cầu các sở, ban, ngành và địa phương trong những tháng cuối năm tiếp tục rà soát, đề xuất cắt giảm thời gian thực hiện và xây dựng quy trình liên thông trong giải quyết TTHC với mục tiêu cắt giảm ít nhất 20% chi phí tuân thủ về việc thực thực hiện TTHC./.

Kim Thoa
Nguồn: Văn phòng