Thực hiện liên thông theo hình thức trực tuyến trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan chuyên môn về xây dựng tỉnh và Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh.

22/09/2022 10:22 Số lượt xem: 69

Ngày 21/9/2022, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh ban hành Quyết định số 930/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy trình liên thông theo hình thức trực tuyến trong thực hiện TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan chuyên môn về xây dựng tỉnh (Sở Xây dựng, Sở Công thương, Sở Giao thông vận tải, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban quản lý các Khu công nghiệp) với TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH), Công an tỉnh áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh đối với nhóm TTHC “Thẩm định/ thẩm định điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi” và “Lấy ý kiến về giải pháp phòng cháy, chữa cháy của thiết kế cơ sở”.

           
 

Theo đó khi chủ đầu tư có yêu cầu thực hiện thủ tục lấy ý kiến về giải pháp phòng cháy, chữa cháy của thiết kế cơ sở theo cơ chế một cửa liên thông sẽ nộp hồ sơ tại cơ quan chuyên môn về xây dựng tỉnh mà không phải đến Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH để thực hiện TTHC trên. Cơ quan chuyên môn về xây dựng tỉnh có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH trong việc chuyển hồ sơ, tiếp nhận và xử lý kết quả giải quyết TTHC theo quy định.

Thông qua việc thực hiện liên thông đã rút ngắn 10 ngày làm việc đối với dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A (trường hợp được Cục Cảnh sát PCCC và CNCH ủy quyền thực hiện) và 05 ngày làm việc đối với các dự án khác.

Việc triển khai thực hiện liên thông đối với nhóm TTHC trên tạo điều kiện thuận lợi cho các chủ đầu tư khi thực hiện TTHC, giảm đầu mối tiếp xúc, giảm thời gian và chi phí không cần thiết./.

Kim Thoa
Nguồn: Văn phòng