Thành lập Tổ phản ứng nhanh hỗ trợ doanh nghiệp

28/10/2021 14:56 Số lượt xem: 45

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hương Giang vừa ký ban hành Quyết định số 878/QĐ-UBND về việc thành lập Tổ phản ứng nhanh hỗ trợ doanh nghiệp (Tổ phản ứng nhanh 3 nhất).

Hoạt động với phương châm “tư vấn hiệu quả nhất, giải quyết nhanh nhất, chống dịch an toàn nhất”, Tổ phản ứng nhanh 3 nhất gồm 28 thành viên, trong đó, ông Vương Quốc Tuấn, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh làm Tổ trưởng. Tổ có nhiệm vụ tiếp nhận thông tin phản ánh trực tiếp đến từng thành viên; thành lập các Bộ phận giúp việc để kết nối với doanh nghiệp, hộ kinh doanh thông qua các hệ thống truyền thông đa phương tiện. Qua đó hỗ trợ triển khai công tác phòng chống COVID-19 an toàn trong các đơn vị, hỗ trợ giải quyết kịp thời, trực tiếp từng vụ việc cụ thể, từng khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, hộ kinh doanh.

 

Tổ hoạt động theo nguyên tắc tuân thủ pháp luật, thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ của cơ quan Nhà nước; không thay thế trách nhiệm của các Sở, ban, ngành trong phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh theo phân công của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh. Các trường hợp xử lý dịch bệnh tại doanh nghiệp thực hiện nghiêm quy trình tác nghiệp đã được ban hành.

Nguồn: Văn phòng UBND tỉnh