Thăm quan trưng bày “Dòng chảy di sản văn hóa Bắc Ninh qua hiện vật Bảo tàng”

13/05/2022 07:39 Số lượt xem: 129

Chiều 11/5, Chi đoàn Văn phòng UBND tỉnh tổ chức cho các đoàn viên thăm quan trưng bày “Dòng chảy di sản văn hóa Bắc Ninh qua hiện vật Bảo tàng” tại Bảo tàng tỉnh.


Chi đoàn Văn phòng UBND tỉnh thăm quan Bảo tàng tỉnh

Trưng bày được bố cục theo 4 chủ đề: Bắc Ninh thời Tiền sơ sử và văn hóa Đông Sơn; Bắc Ninh thời Bắc thuộc; Bắc Ninh thời phong kiến độc lập tự chủ; Bắc Ninh thời cận hiện đại với hơn 500 hiện vật gốc, tiêu biểu được lựa chọn trong kho cơ sở của Bảo tàng.

Thông qua trưng bày, các đoàn viên Chi đoàn Văn phòng UBND tỉnh sẽ có cái nhìn tổng quan, sâu sắc về bề dày lịch sử, đặc trưng văn hoá của vùng đất và con người Bắc Ninh từ thời tiền sơ sử cho đến cận hiện đại.


 

Nguồn: Đoàn Thanh Niên Văn phòng