Tập huấn nghiệp vụ công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập

31/10/2022 09:54 Số lượt xem: 55

Sáng 28-10, Ban Tiếp công dân – Văn phòng UBND tỉnh tham dự tập huấn nghiệp vụ công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập do Thanh tra tỉnh tổ chức tại Trung tâm văn hóa Kinh Bắc.


Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập

Các học viên được TS Đinh Văn Minh, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thanh tra Chính phủ truyền đạt 3 chuyên đề: Hướng dẫn nghiệp vụ công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư; Hướng dẫn nghiệp vụ công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; Hướng dẫn nghiệp vụ công tác kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập.

Phát biểu chỉ đạo, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hương Giang khẳng định công tác tiếp dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo luôn được tỉnh xác định là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu. Đề nghị các học viên tập trung trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, kỹ năng; tiếp thu những điểm mới, chủ động vận dụng giải quyết những vấn đề khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn; Thanh tra tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo và phòng, chống tham nhũng theo quy định; các sở, ngành, địa phương nâng cao ý thức, trách nhiệm, tăng cường đối thoại với công dân không để xảy ra tình trạng vụ việc kéo dài, gây bức xúc trong nhân dân.

Nguồn: Văn phòng