Phổ biến thông tin tình hình đối ngoại và tập huấn công tác điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế năm 2022 (6/9)

06/09/2022 15:15 Số lượt xem: 51

Sáng 6-9, Bộ Ngoại giao đã tổ chức Hội nghị thông tin về tình hình đối ngoại và tập huấn công tác điều ước quốc tế, thoả thuận quốc tế năm 2022 cho các cán bộ làm công tác đối ngoại ở Trung ương và địa phương.


 

Hội nghị diễn ra theo hình thức kết hợp trực tiếp và trực tuyến với khoảng 200 điểm cầu. Ông Nguyễn Minh Vũ, Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao chủ trì điểm cầu trung tâm tại Bộ Ngoại giao, cùng gần 1.000 đại biểu chuyên trách công tác hợp tác quốc tế của các bộ, ban, ngành Trung ương; cán bộ các sở, ban ngành của 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, cùng đại diện các đơn vị chức năng của Bộ Ngoại giao. Tại tỉnh Bắc Ninh, bộ phận ngoại vụ tham gia hội nghị.

Tại Hội nghị, các diễn giả đã tập trung phổ biến, thông tin cập nhật về tình hình khu vực và thế giới từ đầu năm 2022 đến nay, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm, các vấn đề cần lưu ý trong công tác ký kết và thực hiện điều ước quốc tế, thoả thuận quốc tế. Các đại biểu tham dự Hội nghị cũng tích cực trao đổi những khó khăn, vướng mắc thường gặp trong công tác điều ước và thoả thuận quốc tế để đưa ra các biện pháp triển khai hiệu quả công tác này trong thời gian tới./.

Nguồn: Văn phòng