Ngành Thanh tra triển khai nhiệm vụ năm 2023

06/01/2023 16:14 Số lượt xem: 75

Sáng 06/01, Thanh tra Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Lê Minh Khái, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ dự và chỉ đạo Hội nghị.


Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hương Giang trao Bằng khen cho Thanh tra Tỉnh.

Dự và chỉ đạo tại điểm cầu Bắc Ninh có đồng chí Nguyễn Hương Giang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Năm 2022, Thanh tra Chính phủ và ngành Thanh tra luôn bám sát mục tiêu, nhiệm vụ trên từng lĩnh vực công tác để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Công tác thanh tra đã bảo đảm trọng tâm, trọng điểm, tiếp tục đóng góp quan trọng trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và góp phần tích cực trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Trong năm, toàn ngành triển khai hơn 8,5 nghìn cuộc thanh tra hành chính và hơn 222 nghìn cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành. Qua thanh tra đã phát hiện sai phạm về kinh tế gần 86 nghìn tỷ đồng và gần 9 nghìn ha đất; kiến nghị xem xét, xử lý hành chính hơn 3,5 nghìn tập thể và hơn 8,6 nghìn cá nhân; chuyển cơ quan điều tra tiếp tục xử lý 451 vụ, 295 đối tượng.

Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo (KNTC) đã triển khai đồng bộ, quyết liệt; trong đó, chú trọng công tác tiếp công dân thường xuyên và định kỳ; tiếp tục kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc KNTC đông người, phức tạp, kéo dài, qua đó, góp phần quan trọng trong việc củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước. Công tác phòng, chống tham nhũng tiếp tục gắn với thực hiện nhiều nhiệm vụ mới theo Luật Phòng, chống tham nhũng và chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.


Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hương Giang phát biểu chỉ đạo tại điểm cầu Bắc Ninh.

Năm 2023, toàn ngành Thanh tra tiếp tục bám sát định hướng chương trình công tác năm 2023 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước, phát triển kinh tế - xã hội ở các cấp, các ngành để triển khai công tác thanh tra; thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ liên quan đến hoạt động thanh tra, nhất là các nhiệm vụ, giải pháp phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội. Bên cạnh đó, tăng cường thanh tra công tác quản lý nhà nước và trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ được giao, tập trung vào các ngành, lĩnh vực, địa phương dễ phát sinh nhiều vi phạm, tham nhũng, tiêu cực, nhiều đơn KNTC và dư luận xã hội quan tâm…

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đề nghị, năm 2023, toàn ngành Thanh tra tiếp tục bám sát các chỉ đạo của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ để linh hoạt triển khai tổ chức thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch đã được phê duyệt; thanh tra tập trung các vấn đề được dư luận xã hội quan tâm, có trọng tâm, trọng điểm; phân công rõ trách nhiệm, tập trung rà soát, xử lý dứt điểm các vụ việc KNTC tồn đọng, kéo dài. Đồng thời, triển khai thực hiện đồng bộ các chủ trương, chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng, nhất là Luật Phòng, chống tham nhũng 2018 và các kết luận, chỉ thị của Bộ Chính trị về công tác phòng, chống tham nhũng.


Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hương Giang trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân xuất sắc.

Nâng cao hiệu quả phát hiện, xử lý tham nhũng, tập trung thanh tra các lĩnh vực nhạy cảm, có nguy cơ tham nhũng cao hoặc có nhiều dư luận về tham nhũng; tiến hành thanh tra trách nhiệm người đứng đầu các bộ, ngành, địa phương trong việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng; xây dựng, hoàn thiện Cơ sở dữ liệu quốc gia về kiểm soát tài sản, thu nhập; nghiên cứu xây dựng cơ sở dữ liệu về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Đồng thời, xây dựng Bộ tiêu chí theo dõi, đánh giá toàn diện công tác phòng, chống tham nhũng đối với các bộ, ngành, địa phương; mở rộng hợp tác quốc tế, tương trợ tư pháp, trao đổi thông tin, hỗ trợ kỹ thuật, rà soát và hoàn thiện pháp luật, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng...

Phát biểu chỉ đạo ngay sau Hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hương Giang đề nghị Thanh tra tỉnh quán triệt và tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ và Tổng Thanh tra Chính phủ đến đội ngũ cán bộ, công chức trong toàn ngành; xây dựng, phê duyệt kế hoạch thanh tra hằng năm không để xảy ra tình trạng thanh tra, kiểm tra quá 01 lần/năm đối với doanh nghiệp. Thực hiện đúng kế hoạch thanh tra đã được phê duyệt; tập trung vào các ngành, lĩnh vực dễ phát sinh nhiều vi phạm, tiêu cực. Qua thanh tra phải xác định rõ trách nhiệm, kiến nghị, xử lý nghiêm minh, kịp thời, đúng pháp luật đối với tập thể, cá nhân vi phạm pháp luật.

Tăng cường công tác kiểm tra, theo dõi, đôn đốc người đứng đầu các sở, ngành, địa phương trong thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý, giải quyết đơn KNTC của công dân; tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh thành lập các Đoàn kiểm tra, rà soát, đôn đốc giải quyết các vụ việc KNTC đông người, tồn đọng, kéo dài, vượt cấp, quá hạn và các kết luận sau thanh tra. Đồng thời, triển khai có hiệu quả các biện pháp phòng ngừa tham nhũng, nhất là tiếp tục thực hiện chặt chẽ, có hiệu quả việc kê khai, kiểm soát tài sản thu nhập và thực hiện việc xác minh tài sản, thu nhập theo quy định; nâng cao năng lực trình độ chuyên môn cho đội ngũ công chức làm công tác thanh tra, trong đó tập trung vào các lĩnh vực xây dựng cơ bản, tài chính, quản lý đất đai... là những lĩnh vực thanh tra thường xuyên tiếp cận.

Nhân dịp này, Thanh tra tỉnh được Tổng Thanh tra Chính phủ tặng Cờ thi đua cho tập thể hoàn thành toàn diện, xuất sắc nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước ngành Thanh tra năm 2022. Nhiều tập thể, cá nhân có thành tích trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022 được Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng.

Nguồn: VP