Nâng cao chất lượng tham mưu, tổng hợp, phục vụ hiệu quả công tác chỉ đạo điều hành

19/01/2023 14:05 Số lượt xem: 52

Một trong những ý kiến chỉ đạo của đồng chí Ngô Tân Phượng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại hội nghị tổng kết công tác Đảng, chính quyền, đoàn thể năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023 của Văn phòng UBND tỉnh.


Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Tân Phượng trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 02 cá nhân.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Tân Phượng ghi nhận, chúc mừng và đánh giá cao những kết quả Văn phòng UBND tỉnh đạt được trong năm 2022, góp phần quan trọng trong việc thực hiện thành công các nhiệm vụ phát triển chung của tỉnh. Trong đó, đã chủ động đề xuất đúng, sát với tình hình thực tế và nâng cao chất lượng tham mưu, phục vụ hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh; thường xuyên theo dõi, đôn đốc, truy bám việc thực hiện các chính sách của Nhà nước, các chỉ đạo, kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh đối với các sở, ban, ngành, địa phương, đảm bảo đúng kế hoạch.


Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Tân Phượng trao Bằng khen của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ cho 02 cá nhân.

Tham mưu tổ chức thành công nhiều sự kiện chính trị quan trọng như: Chương trình đón tiếp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về thăm và làm việc với tỉnh; Lễ kỷ niệm 190 năm thành lập và 25 năm tái lập tỉnh; 110 năm ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ; đăng cai 04 môn thi đấu SEA Games 31 trên địa bàn...; tham mưu xây dựng, hướng dẫn và đôn đốc thực hiện Kế hoạch công tác cải cách thủ tục hành chính và triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. Ngoài ra, duy trì đều đặn việc thường trực tiếp công dân; phục vụ tốt các buổi làm việc, tiếp khách của lãnh đạo tỉnh với các đoàn khách trong và ngoài nước đến thăm và làm việc. Công tác thông tin, tuyên truyền trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh (TTĐT) luôn được chú trọng, đổi mới…

Nhấn mạnh năm 2023 là năm có ý nghĩa quan trọng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Tân Phượng đề nghị Văn phòng UBND tỉnh tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tham mưu, tổng hợp để tham mưu kịp thời, đúng quy định, trúng nội dung, hiệu quả cho lãnh đạo UBND tỉnh quyết định, chỉ đạo triển khai, điều hành phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đồng thời, chủ động tham mưu xây dựng chương trình công tác, kế hoạch sát với thực tiễn, hạn chế điều chỉnh; thường xuyên nắm bắt hình thực hiện nhiệm vụ, văn bản để đôn đốc, tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh nhắc nhở, chấn chỉnh các sở ngành, đơn vị, địa phương.

Cùng với đó, tập trung rà soát đề xuất sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của UBND tỉnh, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh; thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Quy chế làm việc, Chương trình công tác năm 2023 của UBND tỉnh và các nội dung chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh.

Nâng cao chất lượng công tác thẩm tra các đề án, dự án, báo cáo; đổi mới công tác chuẩn bị tổ chức các phiên họp, cuộc họp cả về nội dung và hình thức. Đồng thời, không để tồn đọng công việc, bỏ sót nhiệm vụ, khắc phục tình trạng chậm giải quyết nhằm đảm bảo các văn bản chỉ đạo của lãnh đạo UBND tỉnh được triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt trong lãnh đạo, chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh.

Nhân dịp này, nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu được Thủ tướng Chính phủ; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; UBND tỉnh; Chủ tịch UBND tỉnh, Đảng ủy Khối các Cơ quan và doanh nghiệp tỉnh; Công đoàn viên chức tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh khen thưởng.

Nguồn: Văn phòng