Kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện tín dụng chính sách tại thành phố Bắc Ninh

29/09/2022 07:25 Số lượt xem: 60

Ngày 28/9, Đoàn kiểm tra, giám sát do đồng chí Nguyễn Nhân Thắng, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh, thành viên Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội (HĐQT NHCSXH) tỉnh làm Trưởng đoàn thực hiện giám sát việc triển khai các chương trình tín dụng chính sách tại thành phố Bắc Ninh.


Toàn cảnh buổi kiểm tra, giám sát.

Thời gian qua, hoạt động tín dụng CSXH đã góp phần quan trọng thực hiện hiệu quả các chủ trương, chính sách, mục tiêu về giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã hội và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố. Tính đến hết tháng 8/2022, tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách trên địa bàn thành phố đạt hơn 620 tỷ đồng, tăng 290,3 tỷ đồng so với năm 2021, hoàn thành 90% kế hoạch tăng trưởng được giao với 4.216 hộ còn dư nợ.

Thông qua nguồn vốn tín dụng, từ đầu năm đến nay giúp hàng nghìn lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách được vay vốn; tạo việc làm cho gần 2.000 lao động; giúp 122 lượt học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vay vốn học tập; hỗ trợ 270 khách hàng vay vốn xây nhà, mua nhà ở xã hội, hỗ trợ cá nhân phụ nữ, thanh niên, cơ sở sản xuất kinh doanh do phụ nữ, thanh niên làm chủ vay vốn để khởi nghiệp…

Tuy nhiên, quá trình hoạt động tín dụng CSXH trên địa bàn thành phố còn gặp một số khó khăn như: nguồn lực để thực hiện các chương trình tín dụng CSXH còn hạn chế so với nhu cầu thực tế, đặc biệt là nguồn vốn cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm; việc thực hiện tăng trưởng dư nợ các chương trình tín dụng gặp nhiều khó khăn do tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo của thành phố thấp, có nhiều hộ thuộc đối tượng bảo trợ xã hội không đủ điều kiện vay vốn, nợ đến hạn trong năm 2022 cao…

Sau khi kiểm tra trực tiếp hộ vay vốn và hồ sơ lưu trữ của Hội đoàn thể nhận ủy thác trên địa bàn phường Hòa Long, Đoàn kiểm tra, giám sát ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của Ban đại diện HĐQT NHCSXH thành phố Bắc Ninh trong công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện hoạt động tín dụng CSXH thời gian qua. Đồng thời, đề nghị Ban đại diện HĐQT NHCSXH thành phố cần tiếp tục tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm bố trí ngân sách địa phương năm 2023 ủy thác qua NHCSXH để thực hiện cho vay hộ nghèo và  đối tượng chính sách khác; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc quản lý và sử dụng vốn vay, chấp hành nghiêm túc việc trả nợ gốc và lãi theo quy định; tăng cường vai trò, trách nhiệm của thành viên Ban đại diện là Chủ tịch UBND cấp xã trong việc quản lý, triển khai thực hiện và xử lý tồn tại hoạt động tín dụng CSXH ngay trên địa bàn phụ trách./.

Nguồn: Văn phòng