Khảo sát trải nghiệm người dùng dịch vụ công trực tuyến

26/10/2022 09:45 Số lượt xem: 40

Cục Chuyển đổi số quốc gia (Bộ Thông tin và Truyền thông) vừa có Văn bản triển khai khảo sát trải nghiệm người dùng dịch vụ công trực tuyến (DVCTT).


Nền tảng khảo sát, thu thập ý kiến của người dân - VNForm

Theo đó, việc khảo sát nhằm nâng cao hiệu quả cung cấp và sử dụng DVCTT tại các bộ ngành, địa phương và bảo đảm theo yêu cầu tại khoản 2 Điều 14 Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 của Chính phủ: “Hệ thống cung cấp DVCTT trên môi trường mạng phải có giao diện thân thiện, dễ sử dụng, an toàn, bảo mật, lấy tổ chức, cá nhân làm trung tâm”.

Khảo sát bằng Phiếu về trải nghiệm người dùng DVCTT (tải tại đây). Thời gian khảo sát: Từ ngày 25/10/2022 đến hết ngày 30/10/2022.

Khảo sát về trải nghiệm người dùng thông qua Nền tảng khảo sát, thu thập ý kiến của người dân - VNForm (bấm vào đây). Thời gian khảo sát: Từ ngày 25/10/2022 đến hết ngày 31/10/2022.

Nguồn: Văn phòng