Họp các thành phố thành viên TPO tại Việt Nam

08/09/2022 16:21 Số lượt xem: 61

Ngày 08/9/2022, tại thành phố Hồ Chí Minh, đại diện Văn phòng UBND tỉnh và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tham gia Hội nghị dành cho các thành viên TPO tại Việt Nam trong khuôn khổ hợp tác với Tổ chức xúc tiến du lịch các thành phố châu Á - Thái Bình Dương (TPO) với vai trò thành viên.


 

Hội nghị với mục đích cung cấp cho các thành phố thành viên thông tin chi tiết về các hoạt động của TPO trong thời gian tới, bao gồm những thảo luận về ngành du lịch giai đoạn hậu COVID-19, việc cải thiện các hoạt động của tổ chức và vấn đề mở rộng thành viên tại Việt Nam, kế hoạch chuẩn bị cho Đại hội đồng TPO lần thứ 10 và báo cáo đề án kỷ niệm 20 năm thành lập TPO.

TPO giữ vai trò trung tâm quảng bá, thông tin liên lạc và kết nối các thành phố thuộc tổ chức này nhằm mục tiêu xúc tiến, trao đổi và hợp tác với nhau, đặc biệt là lĩnh vực xúc tiến trong du lịch mà ngành này hiện đang trở nên quan trọng đối với nền kinh tế của các thành phố trên thế giới. Việc tham gia Tổ chức TPO góp phần thiết thực quảng bá hình ảnh con người Bắc Ninh ra thế giới./.

Phong Loan
Nguồn: Văn phòng