Hội thảo số hóa, kết nối, chia sẻ dữ liệu phục vụ giải quyết thủ tục hành chính

19/09/2022 16:01 Số lượt xem: 29

Ngày 18/8, Văn phòng Chính phủ phối hợp với Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam tổ chức hội thảo trực tuyến “Số hoá, kết nối, chia sẻ dữ liệu phục vụ giải quyết thủ tục hành chính: Kinh nghiệm của Pháp và thực tiễn triển khai tại Việt Nam”.


Đại biểu tham dự hội thảo tại điểm cầu Bắc Ninh.

Dự hội thảo có đồng chí Nguyễn Xuân Thành, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; bà Cécile Vigneau, Tham tán thứ nhất, Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam; các bộ, ngành TƯ; các chuyên gia. Tại điểm cầu Bắc Ninh có lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh; đại diện các sở, ban, ngành liên quan dự.

Tại hội thảo, đại diện Cục Kiểm soát Thủ tục hành chính, Văn phòng Chính phủ đã thông tin tổng quan về số hóa, kết nối, chia sẻ dữ liệu phục vụ giải quyết thủ tục hành chính. Theo đó, nguyên tắc chính là lấy người dùng (người dân, doanh nghiệp, cán bộ công chức trong hệ thống) làm trung tâm, cải cách thủ tục hành chính là dẫn dắt, công nghệ thông tin là phương tiện, công cụ thúc đẩy, hỗ trợ giúp người dùng thực hiện thủ tục hành chính thuận lợi, dễ dàng. Thông qua đó nhằm góp phần xây dựng cơ sở dữ liệu “đúng, đủ, sạch, sống”, hướng tới việc người dân chỉ cần cung cấp thông tin, giấy tờ một lần, góp phần hình thành công chức điện tử, công dân số, tăng năng suất lao động, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Đại diện Cục Kiểm soát thủ tục hành chính cũng đã triển khai nội dung số hóa theo Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 6/12/2021 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

Tại Hội thảo, các diễn giả, chuyên gia của Pháp đã chia sẻ những kinh nghiệm trong việc số hóa giấy tờ, thủ tục hành chính và những khuyến nghị đối với Việt Nam về thủ tục hành chính; thảo luận những vấn đề cần quan tâm trong chuyển đổi số của một số bộ, ngành, địa phương...

Hội thảo có ý nghĩa thiết thực trong việc triển khai Đề án Đổi mới cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính và Đề án phát triển dữ liệu dân cư định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến 2030, phù hợp với định hướng Chương trình chuyển đổi số Quốc gia của Việt Nam.

Nguồn: Văn phòng