Hội nghị trực tuyến về hoàn thiện Kế hoạch thực hiện Quy hoạch phát triển điện lực Quốc gia

31/10/2023 13:59 Số lượt xem: 53

Sáng 31/10, Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến với các địa phương về hoàn thiện Kế hoạch thực hiện Quy hoạch phát triển điện lực Quốc gia thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Quy hoạch điện VIII). Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà chủ trì hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Bắc Ninh.

Quy hoạch điện VIII được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 500/QĐ-TTg ngày 15/5/2023 đã xác định mục tiêu, quan điểm, tầm nhìn, định hướng phát triển và các dự án ưu tiên của ngành điện, các giải pháp cụ thể để phát triển ngành điện. Do đó, việc triển khai kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII là hết sức cần thiết.

Bộ Công thương đã chủ trì, phối hợp các đơn vị nghiên cứu xây dựng đề án và dự thảo Kế hoạch. Sau khi các bộ, ngành, địa phương góp ý và nhiều lần chỉnh sửa, Bộ Công thương đã hoàn thiện dự thảo Kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII.

Tại hội nghị, Bộ Công thương trình bày dự thảo Kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII. Dự thảo Kế hoạch gồm 9 chương, cụ thể hóa các nội dung chủ yếu như: Dự báo chi tiết kết quả nhu cầu phụ tải điện; Kế hoạch đầu tư nguồn và lưới điện; Nhu cầu sử dụng đất cho đầu tư phát triển điện lực; Các giải pháp, nguồn lực thực hiện. Trong đó, xác định danh mục các dự án, các đề án quy mô công suất theo loại hình nguồn điện, giải pháp để triển khai thực hiện từ nay đến năm 2030; xác định phương thức, nguồn lực, cơ chế phối hợp giữa các Bộ, ngành và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong việc triển khai thực hiện.

Lãnh đạo các Bộ, ngành, địa phương đã thảo luận, đóng góp ý kiến nhằm hoàn thiện nội dung dự thảo Kế hoạch. Đồng thời đề xuất chỉnh sửa, bổ sung, cập nhật một số nội dung liên quan đến lưới điện, quy mô công suất các dự án phát triển nguồn điện tại các địa phương.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đào Quang Khải chỉ đạo tại điểm cầu Bắc Ninh.

 

Kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đề nghị Bộ Công thương tiếp thu ý kiến của các Bộ, ngành, địa phương, tiếp tục rà soát lại nội dung dự thảo Kế hoạch; yêu cầu Kế hoạch phải cụ thể, bám sát từng chỉ tiêu, mục tiêu phương án phát triển nguồn, lưới điện, các tiêu chí và giải pháp, nguồn lực thực hiện trong Quy hoạch điện VIII đã được phê duyệt.

 

Phó Thủ tướng lưu ý, với các dự án phát triển nguồn điện đưa vào kế hoạch, cần tính toán, ưu tiên những dự án cấp bách đầu tư, ưu tiên các dự án năng lượng xanh, sạch; phải có lộ trình thực hiện rõ ràng, tính toán tính khả thi, đánh giá được khả năng rủi ro và phải có phương án thay thế; phải cân nhắc dựa trên các tiêu chí như yếu tố điều kiện kỹ thuật, môi trường, hiệu quả kinh tế. 

 

Ngay sau hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đào Quang Khải đề nghị các ngành tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà; giao Sở Công thương phối hợp với Công ty Điện lực Bắc Ninh bám sát Quy hoạch và Kế hoạch triển khai Quy hoạch điện VIII, tăng cường công tác quản lý điện, đảm bảo đáp ứng nhu cầu điện phục vụ sinh hoạt và sản xuất của người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Nguồn: Cổng TTĐT tỉnh