Hội nghị giao ban công tác tiếp dân 06 tháng đầu năm 2022

15/06/2022 16:30 Số lượt xem: 994

Chiều ngày 15/06/2022, tại UBBD huyện Quế Võ, đồng chí Ngô Văn Luyến, Phó chánh Văn phòng UBND tỉnh Bắc Ninh chủ trì cuộc họp giao ban công tác tiếp công dân 06 tháng đầu năm 2022. Cùng tiếp có đại diện lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh Ủy, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Thanh tra Tỉnh, đại diện Lãnh đạo UBND huyện Quế Võ, lãnh đạo, cán bộ chuyên viên Ban Tiếp công dân tỉnh cùng cán bộ, công chức được phân công làm nhiệm vụ thường trực tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh: Ban Nội chính Tỉnh ủy, UBKT Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh – HĐND tỉnh và Thanh tra tỉnh và Trưởng ban Tiếp công dân; cán bộ, công chức được phân công làm nhiệm vụ tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý đơn thư, theo dõi kết quả giải quyết KNTC các huyện, thành phố.


Toàn cảnh Hội nghị

Tại cuộc họp, Ban tiếp công dân tỉnh cho biết, trong 06 tháng đầu năm 2022 các ngành các cấp trên địa bàn tỉnh đã triển khai thực hiện khẩn trương, nghiêm túc các chỉ đạo của UBND Tỉnh trong công tác tiếp công dân và kết quả tiếp nhận, xử lý đơn thư KNTC.

Về công tác tiếp dân trong 06 tháng đầu năm 2022, các cơ quan tham gia tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh tiếp được 506 lượt công dân (tăng 33 lượt, 6,9% so với cùng kỳ năm 2021), với 1.206 lượt người (tăng 406 lượt người, 50% so với kỳ trước). Nội dung tiếp công dân tập trung chủ yếu ở lĩnh vực đất đai, khiếu nại về thu hồi đất, giải quyết bồi thường, hỗ trợ do thu hồi đất; xử lý vi phạm hành chính về đất đai; khiếu nại về cấp giấy CNQSD đất, tách thửa…


Trưởng ban Tiếp công dân tỉnh Bắc Ninh Mai Văn Duẩn phát biểu tại hội nghị

Ban Tiếp công dân tỉnh  tiếp nhận trong kỳ: 778 đơn  (tăng 166 đơn, 27% so với 6 tháng đầu năm 2021). Số đơn đã xử lý: 778/Tổng số đơn tiếp nhận: 778; Số đơn, số vụ việc đủ điều kiện xử lý: 305 trong đó giải quyết lần đầu 231, giải quyết nhiều lần 74 (khiếu nại: 32; tố cáo: 41; kiến nghị, phản ánh: 232.); không đủ điều kiện xử lý đơn: 473.  Kết quả xử lý đơn KNTC thuộc thẩm quyền: 21; vụ việc không thuộc thẩm quyền: 284 (Hướng dẫn: 109; Chuyển đơn: 166 ; Đôn đốc giải quyết: 09).

Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó chánh Văn phòng UBND tỉnh Ngô Văn Luyến đề nghị các cơ quan tham gia tiếp công dân cần chủ động trong việc phục vụ đại biểu tiếp công dân do cơ quan mình có trách nhiệm, từ việc tiêp nhận, rà soát, phân loại và lập danh sách các vụ việc đến việc nắm bắt nội dung, tiến độ giải quyết, để từ đó tham mưu cho đại biểu tiếp công dân có hiệu quả. Các đồng chí được phân công nhiệm vụ tiếp công dân thường xuyên cần duy trì đều đặn việc thường trực tiếp công dân; thường xuyên trao đổi thông tin, tiến độ và kết quả xử lý, giải quyết; hạn chế tối đa việc chuyển đơn khi vụ việc đã được xử lý, giải quyết.


Phó chánh Văn phòng UBND tỉnh Ngô Văn Luyến phát biểu kết luận cuộc họp

Ban Tiếp công dân các huyện, thành phố cần tăng cường công tác dự báo các điểm nóng, các khiếu kiện đông người có thể thể phát sinh, chủ động nắm bắt nguồn gốc phát sinh, nội dung vụ việc để thu thập hồ sơ, và tham mưu cho Chủ tịch phương án tiếp, giải quyết ngay từ cơ sở. Khi đoàn khiếu kiện đông người vượt cấp lên Trụ sở Tiếp công dân tỉnh, lên Trung ương cần thông tin, hồ sơ vụ việc với Trưởng ban Tiếp công dân tỉnh để cùng nhau phối hợp tiếp, vận động công dân trở về địa phương.

Đối với các vụ việc quá hạn: hiện vẫn còn, đề nghị các đồng chí Trưởng ban Tiếp công dân cần tham mưu cho Chủ tịch UBND các huyện, thành phố có phương án, xây dựng kế hoạch, hoặc thành lập các Tổ công tác để giải quyết dứt điểm các vụ việc.

Nguồn: Văn phòng