Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hương Giang tiếp công dân định kỳ tháng 9 năm 2022

15/09/2022 16:12 Số lượt xem: 77

Sáng ngày 15/09/2022, tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Hương Giang - Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên tiếp công dân định kỳ tháng 9  năm 2022. Cùng tiếp có đại diện lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Thanh tra tỉnh, Sở Tư Pháp, Sở Tài nguyên và Môi trường, tỉnh Công an tỉnh cùng cán bộ và chuyên viên Ban Tiếp công dân tỉnh.


Chủ tịch UBND tỉnh tiếp công dân định kỳ

Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh và các Sở, ngành đã tiếp được 05 vụ việc. Nội dung các vụ việc liên quan đến công tác quản lý đất đai, đền bù, giải phóng mặt bằng tại các huyện Thuận Thành, huyện Quế Võ và huyện Lương Tài…

Tại buổi tiếp, ông Nguyễn Văn Sinh thôn Hương La, xã Tân Lãng, huyện Lương Tài; đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết về đất đai của gia đình ông. Sauk hi lắng nghe ý kiến của công dân, Chủ tịch UBND tỉnh giao UBND huyện Lương Tài xem xét, chỉ đạo giải quyết các nội dung theo đơn của công dân.

Công dân thôn Mao Trung, xã Phượng Mao, huyện Quế Võ; tố cáo các cán bộ địa phương cấp GCNQSDĐ chồng chéo lên đất của gia đình ông. Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát, xem xét giải quyết theo đúng quy định của pháp luật.

Đối với các vụ việc khác, Chủ tịch UBND tỉnh đã giải thích, hướng dẫn công dân gửi đơn đến đúng cấp có thẩm quyền xem xét; đồng thời giao Ban Tiếp công dân tỉnh đôn đốc các cơ quan có thẩm quyền nhanh chóng giải quyết, trả lời công dân.

Nguồn: Văn phòng