Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động không có việc thật sự cần thiết thì không di chuyển đến các địa phương có dịch

15/11/2021 14:37 Số lượt xem: 27

Chánh Văn phòng UBND tỉnh Vũ Huy Phương vừa ký, ban hành văn bản số 301/VP-HCTC về việc tiếp tục triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Văn phòng UBND tỉnh tiếp tục thực hiện nghiêm việc đo thân nhiệt, sát khuẩn tay tại trụ sở làm việc.

Theo đó, Chánh Văn phòng UBND tỉnh yêu cầu các bộ phận chuyên viên nghiên cứu, các phòng, đơn vị trực thuộc Văn phòng quản lý chặt chẽ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động không có việc thật sự cần thiết hoặc lý do công vụ thì không di chuyển đến các địa phương có dịch.

Thực hiện và tuyên truyền người thân trong gia đình hạn chế tối đa việc tổ chức và tham gia các sự kiện tập trung đông người (đám hiếu, đám cưới, … cần tổ chức gọn nhẹ, không mời đông người tham dự; lưu ý đối với những gia đình tổ chức tiệc cưới hoặc tang lễ phải có trách nhiệm báo cáo với chính quyền địa phương qua trưởng thôn, khu phố về quy mô tổ chức và ghi lại danh sách toàn bộ người tham gia, thời điểm, địa chỉ, số điện thoại để phục vụ truy vết khi cần thiết). Trong đó:

- Các địa phương vùng vàng (cấp độ 2) tổ chức đám hiếu, đám cưới, liên hoan tổ chức tại nhà riêng, tập trung không quá 30 người (riêng đám tang không quá 48 giờ).

- Các địa phương vùng cam (cấp độ 3) tổ chức đám hiếu, đám cưới, liên hoan tổ chức tại nhà riêng, tập trung không quá 20 người (riêng đám tang không quá 48 giờ).

- Các địa phương vùng đỏ (cấp độ 4) dừng toàn bộ các hoạt động tổ chức đám cưới, liên hoan, riêng đám tang được tổ chức trong phạm vi gia đình không quá 20 người và không quá 48 giờ.

Luôn thực hiện nghiêm thông điệp 5K của Bộ Y tế và chấp hành các quy định về phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh để bảo vệ sức khỏe bản thân, gia đình và cộng đồng.

Thực hiện khai báo y tế đầy đủ với chính quyền địa phương khi đến/trở về từ các vùng có dịch Covid-19, nếu có biểu hiện bất thường về sức khỏe (sốt, ho, khó thở…) kịp thời liên hệ với cơ sở y tế gần nhất để được lấy mẫu xét nghiệm, theo dõi sức khỏe và áp dụng biện pháp cách ly y tế phù hợp.

Thực hiện cài đặt/khai báo hộ người thân thông tin trên các ứng dụng Sổ sức khỏe điện tử, PC-Covid để tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân và cơ quan chức năng trong công tác xét nghiệm, tiêm phòng và quản lý, theo dõi sức khỏe lâu dài.

Các Hội nghị, hội thảo cần cân nhắc thành phần, số lượng và báo cáo xin ý kiến lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh.

Tổ Covid-19 Văn phòng UBND tỉnh tiếp tục triển khai khử khuẩn, đo thân nhiệt, quét mã vạch, kiểm tra, theo dõi chặt chẽ khách ra/vào trụ sở cơ quan làm việc, thực hiện khử khuẩn tại phòng họp, phòng làm việc của lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo Văn phòng, các phòng làm việc của công chức, viên chức theo Kế hoạch 232/KH-VP ngày 10/9/2021 của Văn phòng UBND tỉnh về phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới.

Nguồn: Văn phòng