Bí thư Tỉnh ủy tiếp công dân định kỳ tháng 10 năm 2022

11/10/2022 15:08 Số lượt xem: 63

Sáng ngày 11/10/2022, tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, chủ trì phiên Tiếp công dân định kỳ tháng 10 năm 2022. Cùng tiếp có đại diện lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Ban Nội chính, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Thanh tra tỉnh, Sở Tư pháp, Sở Tài nguyên và Môi trường, Công an tỉnh cùng cán bộ và chuyên viên Ban Tiếp công dân tỉnh.


Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, chủ trì phiên Tiếp công dân định kỳ tháng 10 năm 2022

Tại phiên tiếp công dân ngày 11/10, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn và đại diện Lãnh đạo các Sở, ban, ngành đã tiếp, đối thoại 11 vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh. Nội dung khiếu nại, tố cáo của công dân liên quan đến việc thu hồi đất, bồi thường hỗ trợ khi thực hiện các dự án phát triển kinh tế; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, triển khai thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại đã có hiệu lực pháp luật tại các huyện Gia Bình, Quế Võ, Yên Phong ...

Đối với phản ánh của ông Nguyễn Văn Nam, thôn Phú Vân, xã Đức Long, huyện Quế Võ về việc cấp thiếu diện tích đất trong giấy chứng nhận QSDĐ cho gia đình ông; Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Anh Tuấn tiếp nhận đơn của công dân, giao cho cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, rà soát nội dung đơn của công dân.

Công dân khu Chu Mẫu, phường Vân Dương, thành phố Bắc Ninh tố cáo Chủ tịch UBND phường Vân Dương về việc thu hồi đất trái thẩm quyền làm dự án đất dân cư dịch vụ; Bí thư Tỉnh ủy tiếp nhận đơn của công dân, giao cho cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Các nội dung kiến nghị, phán ánh khác của công dân đã được lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, Sở ban ngành báo cáo, giải trình và trả lời công dân ngay tại phiên tiếp dân. Sau khi nghe các kiến nghị, tố cáo, khiếu nại của công dân và trả lời của các sở, ngành, địa phương có liên quan, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Anh Tuấn đã chỉ đạo các cơ quan chức năng căn cứ quy định pháp luật giải quyết các kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân; giao Ban Nội chính Tỉnh ủy theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện của các đơn vị và báo cáo kết quả giải quyết cho đồng chí Bí thư Tỉnh ủy./.

Nguồn: Văn phòng