Đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia lao động hưởng ứng “Ngày Chủ nhật xanh”

22/06/2022 14:09 Số lượt xem: 248

Hưởng ứng Chương trình “Ngày Chủ nhật xanh”, vừa qua, Chi đoàn Văn phòng UBND tỉnh tổ chức cho các đoàn viên lao động, dọn vệ sinh trong khuôn viên trụ sở HĐND - UBND tỉnh.


Chi đoàn Văn phòng UBND tỉnh sôi nổi hưởng ứng Chương trình “Ngày Chủ nhật xanh”

Đông đủ đoàn viên của Chi đoàn đã tham gia nhổ cỏ, quét dọn vệ sinh, tưới cây quanh khuôn viên trụ sở HĐND - UBND tỉnh. Sau một thời gian lao động vệ sinh với tinh thần tự giác, trách nhiệm cao, Chi đoàn Văn phòng UBND tỉnh đã hoàn thành các công việc; khuôn viên, cảnh quan trụ sở sạch đẹp hơn.

Thông qua hoạt động lao động vệ sinh định kỳ nhằm thể hiện tinh thần xung kích tình nguyện của đoàn viên, thanh niên. Đồng thời, nâng cao ý thức, trách nhiệm của các đoàn viên trong việc giữ gìn cảnh quan, xây dựng môi trường sáng - xanh - sạch - đẹp./.

 Đoàn viên thanh niên tham gia nhổ cỏ, quét dọn vệ sinh, tưới cây quanh khuôn viên trụ sở

VP