Đoàn công tác Văn phòng UBND tỉnh Bình Dương thăm, học tập kinh nghiệm tại Bắc Ninh

10/11/2022 08:43 Số lượt xem: 49

Ngày 9/11, Đoàn công tác của Văn phòng UBND tỉnh Bình Dương về thăm, học tập kinh nghiệm trong việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại tỉnh Bắc Ninh.


Toàn cảnh buổi làm việc.

Tiếp và làm việc với Đoàn có đồng chí Ngô Văn Luyến, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh; lãnh đạo Trung tâm Hành chính công tỉnh và các bộ phận chuyên môn liên quan.

Bắc Ninh là một trong những địa phương sớm triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC). Đến nay, 100% các Sở, ban, ngành, cấp huyện và cấp xã đều thành lập và thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC tại Bộ phận một cửa đặt tại trụ sở Văn phòng địa phương, đơn vị. Đồng thời, triển khai đồng bộ, thống nhất toàn tỉnh tại cả 03 cấp với duy nhất một hệ thống thông tin giải quyết TTHC tại địa chỉ https://dichvucong.bacninh.gov.vn, qua đó, giúp tổ chức, doanh nghiệp thuận tiện tìm kiếm, thực hiện dịch vụ công, thanh toán trực tuyến trên môi trường mạng cũng như giúp cán bộ tiết kiệm thời gian, nâng cao hiệu quả công việc.


Đoàn công tác Văn phòng UBND tỉnh Bình Dương khảo sát mô hình hoạt động của Trung tâm Hành chính công tỉnh.

Thực hiện cơ chế “5 tại chỗ” và quy trình điện tử trong giải quyết TTHC tại Trung tâm Hành chính công tỉnh và cấp huyện, đến nay, toàn tỉnh có 199 TTHC thực hiện theo cơ chế “5 tại chỗ” (trong đó cấp tỉnh 146 TTHC, cấp huyện 53 TTHC) chiếm tỉ lệ 50% số TTHC thường xuyên phát sinh hồ sơ. Việc tiếp nhận và giải quyết TTHC theo cơ chế “5 tại chỗ” đã cắt giảm thời gian thực hiện trung bình 50%, nhiều TTHC đơn giản, không phải xin ý kiến các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện giải quyết ngay trong ngày.

Tại buổi làm việc, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Ngô Văn Luyến cùng lãnh đạo Trung tâm Hành chính công tỉnh và các bộ phận chuyên môn trực tiếp trả lời, giải đáp những vấn đề mà Đoàn quan tâm liên quan đến: cơ cấu tổ chức, mô hình hoạt động của Trung tâm Hành chính công tỉnh; chế độ, chính sách và phương thức đánh giá đối với cán bộ, công chức làm nhiệm vụ tại Trung tâm Hành chính công và bộ phận một cửa cấp xã; tiêu chí, đánh giá chấm điểm Chỉ số cải cách hành chính cấp huyện, xã; việc thu phí và trả kết quả tập trung tại Trung tâm Hành chính công; kết nối, chia sẻ phần mềm chuyên ngành với hệ thống Cổng dịch vụ công tỉnh; số hoá cơ sở dữ liệu; công tác phối hợp giữa Bộ phận kiểm soát thủ tục hành chính với Trung tâm Hành chính công…


Giám đốc Trung tâm Hành chính công tỉnh Bình Dương Trương Công Huy phát biểu tại buổi làm việc.

Thay mặt Đoàn công tác, đồng chí Trương Công Huy, Giám đốc Trung tâm Hành chính công tỉnh Bình Dương cám ơn sự đón tiếp của Văn phòng UBND tỉnh Bắc Ninh, đồng thời, khẳng định những ý kiến chia sẻ tại buổi làm việc sẽ là những kinh nghiệm quý báu để triển khai áp dụng thực tiễn vào việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, qua đó, góp phần đẩy mạnh công tác cải cách hành chính của tỉnh Bình Dương.

Nhân dịp này, Đoàn công tác Văn phòng UBND tỉnh Bình Dương đến khảo sát thực tiễn mô hình hoạt động của Trung tâm Hành chính công tỉnh và Trung tâm tích hợp dữ liệu (Sở Thông tin và Truyền thông).

Nguồn: Văn phòng