Đại hội Chi bộ Quản trị - Tài vụ nhiệm kỳ 2022 - 2025

27/09/2022 15:08 Số lượt xem: 78

Chiều ngày 27/9, Chi bộ Quản trị - Tài vụ, Văn phòng UBND tỉnh tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2022 - 2025. Đồng chí Nguyễn Nhân Thắng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh dự và phát biểu chỉ đạo.


Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Nguyễn Nhân Thắng tặng hoa chúc mừng Đại hội

Chi bộ Quản trị - Tài vụ hiện có 17 đảng viên. Phát huy những kết quả đạt được nhiệm kỳ qua, nhiệm kỳ 2022 - 2025, Chi bộ tiếp tục lãnh chỉ đạo cán bộ, đảng viên thực hiện nghiêm túc các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị, công tác chuyên môn trên mọi lĩnh vực theo đúng chủ trương, chính sách, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Đồng thời, đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống cho cán bộ, đảng viên gắn với việc đẩy mạnh Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương, tư đưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.


Chi bộ thực hiện nghi thức chào cờ.

Đảm bảo tốt các điều kiện, phương tiện phục vụ Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh; công tác kế toán tài vụ đảm bảo theo đúng quy định; phục vụ tốt các cuộc họp, các đoàn khách trong và ngoài nước đến thăm và làm việc tại tỉnh… phấn đấu 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; Chi bộ đạt danh hiệu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.


Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Nguyễn Nhân Thắng tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Chi bộ, nhiệm kỳ 2022 - 2025.

Đại hội tiến hành bầu Ban Chấp hành Chi bộ Quản trị - Tài vụ, nhiệm kỳ 2022 - 2025 gồm 03 đồng chí; đồng chí Vũ Xuân Tráng được bầu giữ chức Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025.

Nguồn: Văn phòng