Đại hội Chi bộ Nông công nghiệp - Văn xã, Văn phòng UBND tỉnh nhiệm kỳ 2022-2025

26/09/2022 14:30 Số lượt xem: 64

Sáng 26/9, Chi bộ Nông công nghiệp - Văn xã, Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh tổ chức Đại hội khóa X, nhiệm kỳ 2022-2025. Tham dự có các đồng chí: Vương Quốc Tuấn, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Đào Quang Khải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Vũ Huy Phương, Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng UBND tỉnh.


 Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Vương Quốc Tuấn; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đào Quang Khải và Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Vũ Huy Phương chúc mừng Đại hội.

Chi bộ Nông công nghiệp - Văn xã hiện có 13 đảng viên, trong đó, 01 đồng chí là Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, 02 đồng chí là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy đồng thời là lãnh đạo UBND tỉnh; 10 đồng chí là chuyên viên các bộ phận Nông nghiệp - Tài nguyên Môi trường, Khoa giáo - Văn xã và Công nghiệp, Xây dựng Cơ bản.

Nhiệm kỳ 2020-2022, Chi bộ Nông công nghiệp - Văn xã đã phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn; tích cực theo dõi, nắm tình hình hoạt động của các ngành, địa phương trên cơ sở tình hình thực tế đã tham mưu, đề xuất ban hành kịp thời nhiều các văn bản chỉ đạo, Quyết định, Đề án, Kế hoạch, liên quan đến các chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp; tập trung xây dựng nông thôn mới nâng cao; nâng cao chất lượng công tác y tế dự phòng, các hoạt động phòng, chống dịch COVID-19 và các dịch bệnh truyền nhiễm khác. Bên cạnh đó, ban hành kịp thời các văn bản liên quan đến lĩnh vực quy hoạch, quản lý xây dựng, phát triển đô thị, quản lý đất đai; tuyên truyền các văn bản liên quan đến việc tổ chức các hoạt động văn hoá, thể thao, du lịch, gia đình và ngày Lễ lớn diễn ra trên địa bàn tỉnh…


Chi bộ thực hiện nghi thức chào cờ.

Chi bộ thực hiện sinh hoạt thường xuyên, sinh hoạt chuyên đề bám sát với tình hình thực tiễn; triển khai 100% cán bộ đảng viên, công chức viết bản đăng ký cá nhân học tập theo chuyên đề thực hiện cuộc vận động “ Học tập và làm theo tư tưởng, đọa đức, phong cách đạo đức Hồ Chí Minh”.

Nhiệm kỳ 2022-2025, Chi bộ Nông công nghiệp - Văn xã tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của các bộ phận chuyên môn; thực hiện tốt quy chế dân chủ, công khai, minh bạch hoạt động của cơ quan, tổ chức, góp phần xây dựng Đảng bộ, cơ quan hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ chính trị được giao. Phấn đấu, 100% cán bộ, đảng viên trong hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; 100% gia đình các đồng chí đảng viên trong chi bộ chấp hành tốt các chủ trương chính sách của Đảng và nhà nước; có mối liên hệ tốt với địa phương nơi cư trú…


Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Vũ Huy Phương phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Vũ Huy Phương chúc mừng những kết quả, thành tích mà Chi bộ Nông công nghiệp - Văn xã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời đề nghị, trong nhiệm kỳ tới, Chi bộ tiếp tục duy trì sự đoàn kết thống nhất trong nội bộ Đảng nhằm phát huy trí tuệ tập thể trong việc lãnh, chỉ đạo nhiệm vụ sinh hoạt chính trị của Chi bộ đạt hiệu quả.

Làm tốt công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; nâng cao chất lượng các mặt công tác xây dựng Đảng, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, chất lượng đảng viên.

Mỗi cán bộ, đảng viên phát huy tinh thần tách nhiệm cao nhất trong xử lý công việc; tăng cường tính chủ động, linh hoạt trong tham mưu đối với các văn bản chỉ đạo do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành, đảm bảo hoàn thiện đúng thời gian, chất lượng đối với các đề án, báo cáo, tờ trình chuẩn bị cho các kỳ họp Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh.


Đảng viên Chi bộ tiến hành bầu Ban Chấp hành khóa mới.

Đại hội tiến hành bầu Ban Chấp hành Chi bộ Nông công nghiệp - Văn xã, nhiệm kỳ 2022-2025 gồm 03 đồng chí; đồng chí Ngô Văn Luyến được bầu làm Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025.

Nguồn: Văn phòng