Đại hội Chi bộ Hành chính - Tổ chức, Văn phòng UBND tỉnh nhiệm kỳ 2022 - 2025

27/09/2022 14:34 Số lượt xem: 78

Sáng 27/9, Chi bộ Hành chính - Tổ chức, Văn phòng UBND tỉnh tổ chức Đại hội khóa IX, nhiệm kỳ 2022 - 2025. Đồng chí Nguyễn Nhân Thắng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh dự và chỉ đạo.


Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Nguyễn Nhân Thắng tặng hoa chúc mừng Đại hội

Chi bộ Hành chính - Tổ chức hiện có 13 đảng viên thuộc 02 phòng: Hành chính - Tổ chức và Kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC). Nhiệm kỳ 2020 - 2022, cấp ủy Chi bộ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, phấn đấu đạt và vượt mức chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra. Công tác văn thư đảm bảo nhanh chóng, chính xác, đã phát hành hơn 24.300 văn bản đi, tiếp nhận gần 86.000 văn bản đến, sử dụng và bảo quản con dấu an toàn; làm tốt công tác bảo vệ bí mật nhà nước tốt, bảo vệ chính trị nội bộ, công tác phòng chống cháy nổ trong cơ quan; công tác cán bộ, thi đua, khen thưởng, … được thực hiện theo đúng quy định.


Chi bộ thực hiện nghi thức chào cờ.

Công tác kiểm soát TTHC đạt nhiều kết quả tích cực, tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, phối hợp với các Sở, ngành, địa phương thực hiện các nội dung về số hoá trong giải quyết TTHC; cắt giảm thời gian thực hiện hơn 500 TTHC…


Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Nguyễn Nhân Thắng phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Nguyễn Nhân Thắng chúc mừng những kết quả, thành tích mà Chi bộ Hành chính - Tổ chức đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời đề nghị, trong nhiệm kỳ tới, Chi bộ tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các kỳ sinh hoạt chi bộ, tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng cho đảng viên. Mỗi cán bộ, đảng viên cần nêu cao tinh thần tiền phong gương mẫu thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.


Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Nguyễn Nhân Thắng tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Chi bộ, nhiệm kỳ 2022 - 2025.

Cùng với đó, tích cực tham mưu giúp UBND tỉnh trong công tác kiểm soát TTHC, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông; nghiên cứu đề xuất các giải pháp, sáng kiến trong công tác cải cách TTHC; nâng cao tỷ lệ giải quyết TTHC trên môi trường mạng. Đảm bảo việc tiếp nhận văn bản đến, văn bản đi phù hợp với công tác chuyển đổi số của tỉnh; thực hiện tốt công tác văn thư, lưu trữ, thi đua khen thưởng; xây dựng kế hoạch tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ cho cán bộ trong cơ quan.


Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Nguyễn Nhân Thắng chụp ảnh lưu niệm với Chi bộ

Đại hội tiến hành bầu Ban Ban Chấp hành Chi bộ Hành chính - Tổ chức, nhiệm kỳ 2022 - 2025 gồm 03 đồng chí; đồng chí Nguyễn Kim Khái tái đắc cử Bí thư Chi bộ khoá IX.

Nguồn: Văn phòng