Hệ thống văn bản chỉ đạo điều hành

Tổng số văn bản tìm được: 11
Số ký hiệuTrích yếuLĩnh vựcNgàyTải
131/VP-KSTTHC
Công văn của Chánh Văn phòng UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 2826/KH-UBND ngày 13/8/2020 của UBND tỉnhTư pháp26/08/2020
212/VP-KSTTHC
Công văn của Chánh Văn phòng UBND tỉnh đôn đốc báo cáo kết quả rà soát, đánh giá TTHC theo Kế hoạch năm 2020Tư pháp05/08/2020
111/VP-KSTTHC
Công văn của Chánh Văn phòng UBND tỉnh về việc xem xét công bố, công khai TTHC theo quy địnhTư pháp17/07/2020
91/VP-KSTTHC
Công văn của Chánh Văn phòng UBND tỉnh về việc rà soát việc triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 trên địa bàn tỉnh Bắc NinhTư pháp15/06/2020
10/VP-KSTTHC
Công văn của Chánh Văn phòng UBND tỉnh về việc đề nghị rà soát, thực hiện công bố TTHC theo quy địnhTư pháp14/01/2020
212/VP-KSTTHC
Công văn của Chánh Văn phòng UBND tỉnh về việc thẩm định Dự thảo "Quyết định ban hành Quy định chế độ báo cáo định kỳ phục vụ mục tiêu quản lý trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh".Tư pháp14/10/2019
211/VP-HCTC
Công văn của Chánh Văn phòng UBND tỉnh về việc đồng ý tổ chức chương trình Honda - Luôn vì bạnVăn hoá - Thể thao - Du lịch11/10/2019
149/VP-KSTTHC
Công văn của Chánh Văn phòng UBND tỉnh về việc đề nghị rà soát, thực hiện công bố TTHC theo quy địnhTư pháp31/07/2019
140/VP-KSTTHC
Công văn của Chánh Văn phòng UBND tỉnh về việc báo cáo thực hiện Kế hoạch 4612/KH-UBND ngày 29/11/2018 của UBND tỉnhTư pháp17/07/2019
14/VP-HCTC
Thông báo về việc giới thiệu chức danh và chữ ký của Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Bắc Ninh.Nội vụ02/05/2019
44/VP-HCTH
Công văn của Chánh Văn phòng UBND tỉnh về việc khảo sát hệ thống Hội nghị trực tuyến của UBND huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Bắc NinhCông nghệ-Thông tin-Truyền thông06/03/2019
Số dòng / trangTrang 1/11