Văn phòng UBND tỉnh triển khai nhiệm vụ năm 2020

03/01/2020 09:18 Số lượt xem: 323
Chiều 2/1, Văn phòng UBND tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác Đảng, chính quyền, đoàn thể năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020. Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Hữu Thành, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Phong, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Đỗ Đình Hữu, Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh.

Thừa ủy quyền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phong trao Cờ thi đua của Chính phủ cho Văn phòng UBND tỉnh.

Năm 2019, Văn phòng UBND tỉnh đã tham mưu UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh xử lý thông tin phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành nhiệm vụ chính trị của tỉnh; theo dõi, đôn đốc, truy bám việc thực hiện các chính sách của Nhà nước, các chỉ đạo, kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh ở các sở ban ngành và địa phương... góp phần thực hiện thành công các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Nhiều chỉ tiêu của tỉnh đứng tốp đầu cả nước, khẳng định vững chắc là cực tăng trưởng của vùng Bắc Bộ và cả nước như: Quy mô sản xuất công nghiệp đứng thứ nhất; thu hút FDI đứng thứ 6, GRDP bình quân đầu người đứng thứ 2; thu ngân sách Nhà nước đạt hơn 30.000 tỷ đồng...

Công tác tiếp nhận và xử lý thông tin đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ được giao. Trong năm đã phát hành hơn 9.700 văn bản đi, tiếp nhận hơn 25.600 văn bản đến; phục vụ tốt các buổi làm việc, tiếp khách của UBND, Chủ tịch UBND tỉnh với các đoàn khách trong và ngoài nước đến thăm và làm việc. Chuẩn bị và tổ chức tốt các buổi tiếp dân của Chủ tịch UBND tỉnh, Đoàn ĐBQH và Thường trực HĐND tỉnh. Công tác ngoại vụ tiếp tục đóng góp vào quá trình hội nhập quốc tế, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Công tác kiểm soát thủ tục hành chính được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phong trao Huân chương Lao động hạng Ba cho đồng chí Nguyễn Nhân Thắng.

Thông tin trên Cổng TTĐT tỉnh Bắc Ninh được đẩy mạnh và có nhiều đổi mới. Năm 2019, Cổng TTĐT tỉnh đăng tải gần 3.000 tin, bài, 40 clip bằng Tiếng Việt và Tiếng Anh; triển khai tin đồ họa (Infographic) và ra mắt Trang Fanpage; thực hiện gửi gần 4.000 tin nhắn mời họp và đôn đốc thực hiện chỉ đạo điều hành của Chủ tịch UBND tỉnh; tiếp nhận, theo dõi và đôn đốc các đơn vị trả lời câu hỏi của công dân, doanh nghiệp theo đúng quy định…qua đó, thực hiện tốt vai trò là cầu nối giữa chính quyền với các tổ chức chính trị, xã hội và công dân.

Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng được tổ chức triển khai, quán triệt đầy đủ, nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết của các cấp ủy Đảng đến cán bộ, đảng viên. Công tác tổ chức cán bộ được thực hiện đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ; tích cực sắp xếp, tinh gọn bộ máy, góp phần thực hiện cải cách hành chính và nâng cao hiệu quả công tác. Hoạt động của Công đoàn, Chi đoàn được quan tâm và tổ chức bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú và hiệu quả. 

Với những kết quả đạt được, năm 2019, Văn phòng UBND tỉnh vinh dự được tặng Cờ thi đua của Chính phủ, UBND tỉnh; nhiều tập thể, cá nhân được tặng Huân chương Lao động hạng Ba và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh. 

Năm 2020, Văn phòng UBND tỉnh tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tham mưu đảm bảo chính xác, kịp thời với UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh trong chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh. Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao đạo đức cách mạng, trách nhiệm cán bộ, công chức, viên chức cho cán bộ đảng viên; xây dựng tập thể đoàn kết, thực hiện nghiêm túc lề lối tác phong làm việc khoa học, đảm bảo văn minh công sở hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng UBND tỉnh trao Giấy khen cho các Chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phong thông tin nhanh những kết quả toàn diện, nổi bật trên các lĩnh vực của tỉnh trong nằm 2019, đồng thời khẳng định để đạt được những thành tích đó có vai trò quan trọng của tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Văn phòng UBND tỉnh.

Nhấn mạnh năm 2020 là năm tiến hành Đại hội Đảng các cấp, là năm diễn ra nhiều sự kiện quan trọng của đất nước, của tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phong yêu cầu Văn phòng UBND tỉnh tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tham mưu, đảm bảo tham mưu, đề xuất chính xác, kịp thời với UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh trong chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan, đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện các văn bản của Trung ương, Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, để nâng cao hiệu quả, hiệu lực trong chỉ đạo, điều hành tại địa phương.

Tiếp tục tham mưu đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nhất là thực hiện tốt cơ chế một cửa liên thông, cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4; làm tốt công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại nhằm bảo đảm tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trước, trong và sau Đại hội Đảng các cấp. Đặc biệt, chuẩn bị chu đáo, tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh - Đại hội điểm của Đảng bộ Khối Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh. Qua đó thực hiện hiệu quả chủ đề năm 2020 của tỉnh “Đoàn kết – Đổi mới – Tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp; tiếp tục thực hiện hiệu quả Đề án tổng thể bảo vệ môi trường”.

Nguồn: VP