Thực hiện chuẩn hóa dữ liệu thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết trên địa bàn tỉnh

12/11/2019 15:39 Số lượt xem: 204

Để xây dựng Chính phủ điện tử, việc thiết lập Cổng DVCQG là rất cần thiết. Đây là giải pháp quan trọng nhằm khắc phục hiện trạng cung cấp và quá trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến còn nhiều tồn tại, hạn chế như tính thiếu thống nhất, thiếu thân thiện, không đúng nhu cầu người sử dụng; các chức năng của hệ thống chưa bảo đảm tính an toàn, an ninh thông tin; các hệ thống có chức năng trùng lặp, thiếu kiến trúc chung, không chia sẻ và kết nối thông tin.

Các cán bộ đầu mối làm nhiệm vụ công tác kiểm soát thủ tục hành chính

Nhiệm vụ trọng tâm của các Bộ, ngành, địa phương trong xây dựng Cổng DVCQG là rà soát, chuẩn hóa dữ liệu TTHC; tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng DVCQG; kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu để theo dõi tình hình, kết quả giải quyết TTHC; triển khai tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị trên hệ thống tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị. Dự kiến đầu tháng 12 năm 2019 sẽ khai trương Cổng DVCQG.

Từ ngày 12 đến ngày 15/11/2019, Văn phòng UBND tỉnh Bắc Ninh đã trưng tập cán bộ đầu mối làm nhiệm vụ công tác kiểm soát thủ tục hành chính để rà soát, chuẩn hóa hơn 1900 thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính, đảm bảo tính chính xác, đầy đủ theo quyết định công bố, văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực thi hành.

Để sử dụng Cổng DVCQG, người dân và doanh nghiệp chỉ cần vào một địa chỉ duy nhất là https://dichvucong.gov.vn để tra cứu thông tin thủ tục hành chính (TTHC), thông tin về cơ quan cung cấp dịch vụ công, trạng thái hồ sơ TTHC, gửi và theo dõi việc xử lý phản ánh, kiến nghị, đánh giá mức độ hài lòng về việc giải quyết TTHC… Người dân và doanh nghiệp nhập tài khoản, mật khẩu để thực hiện giao dịch. Đối với các cơ quan Nhà nước, sử dụng Cổng DVCQG sẽ giúp chuẩn hóa việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến cho người dân và doanh nghiệp; hạn chế việc đầu tư dàn trải, cung cấp các nền tảng, dữ liệu dùng chung; tăng cường giám sát, đánh giá việc giải quyết TTHC, cung cấp dịch vụ công trực tuyến bảo đảm kỷ luật, kỷ cương hành chính chính, hạn chế lãng phí, tiêu cực, tham nhũng; tăng cường trách nhiệm giải trình và năng lực phản ứng chính sách; tự động hóa một số báo cáo liên quan tới dữ liệu TTHC, dịch vụ công trực tuyến./.