Tập huấn công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019

19/12/2019 11:45 Số lượt xem: 86

Sáng 19/12, tại Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc, Văn phòng UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn công tác kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh năm 2019.

Toàn cảnh buổi tập huấn.

Kiểm soát TTHC là một quy trình bắt đầu từ việc đánh giá tác động các quy định về TTHC trong quá trình dự thảo do các cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật thực hiện; gửi lấy ý kiến của cơ quan, đơn vị kiểm soát TTHC; công bố, công khai, minh bạch TTHC sau khi ban hành... Hiện nay, Bắc Ninh có 1.808 TTHC đã được công khai trên cơ sở dữ liệu Cổng dịch vụ công Quốc gia.

Tại buổi tập huấn, hơn 150 đại biểu là cán bộ đầu mối làm nhiệm vụ kiểm soát TTHC tại các Sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh được đại diện Cục Kiểm soát TTHC, Văn phòng Chính phủ truyền đạt một số nội dung cơ bản Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC; những điểm mới trong quy định của pháp luật về kiểm soát và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC; công bố, công khai TTHC; hướng dẫn rà soát, đơn giản hóa quy định TTHC…

Thông qua Hội nghị tập huấn nhằm bồi dưỡng, cập nhật kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ công chức, viên chức thực hiện công tác kiểm soát TTHC. Qua đó, nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan, đơn vị theo hướng công khai, minh bạch và đơn giản hóa các TTHC, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong việc thực hiện giải quyết TTHC.
Nguồn: Văn phòng