Tài liệu họp Hội nghị trực tuyến ngày 07/2/2020

04/02/2020 14:07 Số lượt xem: 199

Tài liệu họp Hội nghị trực tuyến quán triệt Nghị định 09/2019/NĐ-CP, Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg, Quyết định số 274/QĐ-TTg và hướng dẫn triển khai Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ 

 

Nguồn: VP