Quy định chế độ báo cáo định kỳ phục vụ mục tiêu quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

24/10/2019 11:10 Số lượt xem: 254

Sáng 24/10, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Tiến Nhường, Phó Chủ tịch Thường trực, phụ trách UBND tỉnh, UBND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 10/2019.

Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Đỗ Tuấn Sơn.

 

Tại phiên họp, đồng chí Đỗ Tuấn Sơn, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh báo cáo, trình UBND tỉnh xem xét, ban hành “Quyết định Quy định chế độ báo cáo định kỳ phục vụ mục tiêu quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh”.

Phiên họp đã nhất trí thông qua Quy định chế độ báo cáo định kỳ phục vụ mục tiêu quản lý Nhà nước trên địa bàn tỉnh của Văn phòng UBND tỉnh. Theo đó, các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân ứng dụng công nghệ thông tin trong việc thực hiện chế độ báo cáo để thực hiện báo cáo điện tử. Các báo cáo được gửi đến cơ quan bằng một trong các phương thức sau: Gửi trực tiếp; qua dịch vụ bưu chính; Fax; hệ thống thư điện tử; hệ thống phần mềm thông tin báo cáo chuyên dùng hoặc các phương thức khác theo quy định của pháp luật, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổng hợp, chia sẻ thông tin báo cáo và tiết kiệm về thời gian.

Việc ban hành Quyết định quy định về chế độ báo cáo định kỳ phục vụ mục tiêu quản lý trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh nhằm tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong thực hiện chế độ báo cáo; công tác phối hợp, chia sẻ thông tin báo cáo; hướng dẫn quy trình báo cáo; thời hạn gửi báo cáo; biểu mẫu báo cáo...

Nguồn: VP