Kỷ niệm ngày truyền thống Văn phòng các cơ quan hành chính Nhà nước 28/8

28/08/2020 16:04 Số lượt xem: 55

Cùng với sự phát triển của hệ thống Văn phòng các cơ quan hành chính trong cả nước, thời gian qua, Văn phòng UBND tỉnh không ngừng đổi mới, cải tiến trong công tác tham mưu, tổng hợp, giúp UBND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh trong công tác chỉ đạo, điều hành, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Trịnh Hữu Hùng trao Giấy khen cho các cá nhân, tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019

Văn phòng UBND tỉnh là cầu nối từ Trung ương đến cơ sở nhằm cụ thể hóa và thực hiện có hiệu quả các chỉ đạo Trung ương và địa phương; qua đó đã góp phần thực hiện thắng lợi các Nghị quyết của Chính phủ, Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân, UBND tỉnh đã đề ra. Công tác tham mưu, tổng hợp, công tác phục vụ hậu cần; ứng dụng công nghệ thông tin trong quy trình quản lý văn bản điều hành; xây dựng phòng họp “không giấy”; công tác tiếp nhận, phát hành văn bản; tổ chức thu thập, chỉnh lý tài liệu lưu trữ; phục vụ các cuộc họp, hội nghị của tỉnh và Trung ương tổ chức trên địa bàn,... được Văn phòng UBND tỉnh thực hiện ngày càng tốt hơn. Bên cạnh đó sự thành công của nhiều sự kiện văn hóa, kinh tế - chính trị quan trọng của tỉnh, đều có sự đóng góp quan trọng của Văn phòng UBND tỉnh.

Cùng với đó, tham mưu lãnh đạo tỉnh chỉ đạo các ngành công bố chuẩn hóa danh mục TTHC theo chức năng quản lý ngành; triển khai và thực hiện có hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC; triển khai việc kết nối, tích hợp Cổng Dịch vụ công của tỉnh với Cổng Dịch vụ công quốc gia, thực hiện việc rà soát, đánh giá TTHC thuộc phạm vi thẩm quyền giải quyết của các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật, thực hiện cắt giảm thời gian thực hiện TTHC đối với gần 1.000 TTHC thường xuyên phát sinh hồ sơ.

Do yêu cầu công việc, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Văn phòng UBND tỉnh không ngừng tăng về số lượng, đảm bảo chất lượng, đáp ứng tốt các nhiệm vụ được giao. Từ đầu năm 2019, Văn phòng UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ theo Quyết định số 01/2019/QĐ-UBND ngày 09/01/2019 của UBND tỉnh. Theo đó, đã giải thể 05 phòng, sáp nhập 02 đơn vị sự nghiệp trực thuộc, góp phần sắp xếp lại bộ máy tinh gọn. Đến nay, Văn phòng có 07 đơn vị với tổng số cán bộ, công chức, viên chức, người lao động là 130 người, trong đó có trên 90% có trình độ Đại học và trên Đại học.

Hướng tới mục tiêu xây dựng cơ quan gương mẫu, tiên phong, tận lực tận tâm, trong thời gian tới, mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động Văn phòng UBND tỉnh sẽ tiếp tục phát huy sức sáng tạo, tinh thần đoàn kết, nâng cao ý thức trách nhiệm, xây dựng phương pháp làm việc khoa học để nâng tầng công tác tham mưu, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh. Đồng thời, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, nắm chắc chủ trương, chính sách về lĩnh vực được phân công theo dõi, mỗi chuyên viên nghiên cứu phải thực sự là những chuyên gia giỏi, nắm chắc, nắm sâu và vận dụng sáng tạo để tham mưu chỉ đạo sát với thực tiễn. Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quy trình quản lý văn bản điều hành, văn bản ban hành kịp thời, chất lượng, đúng trình tự, thủ tục, nội dung theo quy định; xây dựng phòng họp “không giấy”, hiện đại hóa công tác quản trị, đảm bảo thông tin an toàn.

Nổi bật từ đầu năm 2020 đến nay, bám sát tinh thần chỉ đạo của T.Ư, Văn phòng UBND tỉnh thực hiện tốt công tác tham mưu, giúp UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo, điều hành, huy động sự vào cuộc của các cấp, ngành trong toàn tỉnh nhằm triển khai quyết liệt, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19: Chỉ đạo thực hiện mục tiêu kép vừa phát triển kinh tế-xã hội, vừa chống dịch; tổ chức các hội nghị đối thoại, triển khai nhiềugiải pháp pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; chuẩn bị sẵn sàng, đầy đủ các điều kiện về nhân lực, trang thiết bị, thuốc, vật tư y tế…phục vụ công tác phòng, chống dịch; thực hiện nghiêm công tác quản lý người nước ngoài, cách ly đối với người trở về, đến/đi qua vùng dịch, triển khai các biện pháp giãn cách xã hội; tuyên truyền đến mọi người dân để nâng cao nhận thức, ý thức về công tác phòng, chống dịch… Qua đó, góp phần hiệu quả vào công tác phòng, chống, không để dịch COVID-19 lây lan, bảo vệ sức khỏe và tính mạng nhân dân, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh và cả nước nói chung.

Ghi nhận những thành tích, kết quả đó, năm 2019 Văn phòng UBND tỉnh vinh dự được UBND tỉnh tặng Cờ thi đua và nhiều cá nhân được các cấp khen thưởng. Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh được Đảng bộ cấp trên công nhận “Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”.

Nguồn: VP