Hội thảo thông tin về Kế hoạch tổng thể thực hiện các khuyến nghị theo Cơ chế Rà soát định kỳ phổ quát (UPR) chu kỳ III Việt Nam đã chấp thuận

07/09/2020 16:23 Số lượt xem: 62

Ngày 04/9/2020, đại diện Ngoại vụ, Văn phòng UBND tỉnh Bắc Ninh tham gia Hội thảo “Thông tin về Kế hoạch tổng thể thực hiện các khuyến nghị theo Cơ chế Rà soát định kỳ phổ quát (UPR) chu kỳ III Việt Nam đã chấp thuận” do Bộ Ngoại giao phối hợp với Chương trình phát triển Liên Hợp quốc (UNDP) Việt Nam tổ chức tại Hà Nội.

Toàn cảnh Hội thảo

Phát biểu khai mạc Hội thảo, ông Lê Hoài Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao khẳng định, với chính sách nhất quán về bảo vệ và thúc đẩy quyền con người, Việt Nam rất coi trọng và tham gia đầy đủ, nghiêm túc vào cơ chế UPR ngay từ chu kỳ I (2009).

Tại Hội thảo, đại diện của Bộ Ngoại giao và một số Bộ, ngành, cơ quan nghiên cứu, tổ chức phi chính phủ… đã giới thiệu về Kế hoạch Tổng thể thực hiện các Khuyến nghị UPR chu kỳ III Việt Nam đã chấp thuận, được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1974/QĐ-TTg ngày 31/12/2019; chia sẻ thông tin, kinh nghiệm hữu ích về về vai trò các cơ quan Liên hợp quốc trong hỗ trợ triển khai thực hiện các khuyến nghị UPR; cam kết, nỗ lực của các cơ quan của Việt Nam về thực hiện các khuyến nghị UPR trong một số lĩnh vực then chốt; các giải pháp về tăng cường giáo dục, nâng cao nhận thức về quyền con người ở Việt Nam….

Bà Caitlin Wiesen, Đại diện Thường trú của UNDP Việt Nam đánh giá cao cam kết và nỗ lực của Việt Nam trong tham gia cơ chế UPR và đề xuất trong thời gian tới cần lồng ghép các nội dung về phát triển bền vững, bảo vệ các nhóm dễ bị tổn thương, bảo đảm sự tham gia đóng góp của người dân… trong công tác này.

Nguồn: VP