Hội thảo góp ý xây dựng Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 110/2004/NĐ-CP

08/11/2019 15:42 Số lượt xem: 120

Ngày 07/11, tại thành phố Hải Phòng, Văn phòng Chính phủ và Bộ Nội vụ phối hợp tổ chức Hội thảo “góp ý xây dựng Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08/4/2004 của Chính phủ về công tác Văn thư”. Dự hội thảo có đại diện lãnh đạo Văn phòng các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Văn phòng UBND các tỉnh, thành phố. Văn phòng UBND tỉnh Bắc Ninh có 02 đại biểu tham dự Hội thảo. 

Trong 2 ngày (07 - 08/11), Hội thảo đã nhận được những ý kiến đóng góp của đại diện các bộ, ngành và địa phương dựa trên tình hình thực tiễn đặc thù của từng đơn vị, để hoàn thiện trước khi trình Chính phủ ban hành Nghị định mới thay thế Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08/4/2004 của Chính phủ về công tác Văn thư là vấn đề cấp thiết đặt ra trong giai đoạn xây dựng Chính phủ điện tử hiện nay.

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Bổ sung nhiều quy định mới

Dự thảo đề xuất bổ sung quy định về Giá trị pháp lý của văn bản điện tử: Văn bản điện tử đã ký số theo quy định của pháp luật được gửi, nhận qua Hệ thống quản lý văn bản và điều hành có giá trị pháp lý tương đương văn bản giấy.

Bổ sung quy định sao từ văn bản điện tử sang văn bản giấy: Đối với văn bản điện tử, việc sao y bản chính được thực hiện từ việc in bản chính văn bản điện tử ra giấy sau đó trình bày thể thức và kỹ thuật bản sao văn bản như thủ tục sao văn bản giấy.

Bên cạnh đó, dự thảo cũng bổ sung quy định: Đối với văn bản điện tử, bên cạnh 7 yếu tổ thể thức giống văn bản giấy (quốc hiệu, tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản, địa danh và ngày tháng năm ban hành văn bản, tên loại và trích yếu nội dung của văn bản, nội dung của văn bản, nơi nhận văn bản), văn bản điện tử còn có thêm 2 yếu tố thể thức là chữ ký số của cơ quan và chữ ký số của người có thẩm quyền.

Ngoài ra, nhằm quy định cụ thể nội dung quản lý và sử dụng con dấu, thiết bị lưu khóa bí mật và chứng thư số trong công tác văn thư để tạo sự thống nhất cho các cơ quan, tổ chức trong quá trình triển khai thực hiện, dự thảo đề xuất: Bổ sung quy định về quản lý thiết bị lưu khóa bí mật, chứng thư số. Con dấu, thiết bị lưu khóa bí mật và chứng thư số của cơ quan, tổ chức phải được giao bằng văn bản cho văn thư cơ quan quản lý tại cơ quan, tổ chức.

Văn thư cơ quan có trách nhiệm: Không giao thiết bị lưu khóa bí mật và chứng thư số của cơ quan, tổ chức cho người khác khi chưa được phép bằng văn bản của người có thẩm quyền. Phải trực tiếp ký số vào văn bản do cơ quan, tổ chức ban hành. Chỉ được đóng dấu, ký số vào văn bản do cơ quan tổ chức ban hành sau khi đã có chữ ký của người có thẩm quyền.

Nguồn: VP