Cùng sống lại hồi ức với “Người đi tìm hình của Nước”

11/05/2020 11:26 Số lượt xem: 234

Hướng tới kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2020), chủ đề “Nhớ về Bác, lòng ta trong sáng hơn” là nội dung sinh hoạt trong tháng 5 của đoàn viên, thanh niên trong toàn tỉnh nhằm thể hiện sự tôn kính và lòng biết ơn vô hạn với vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc – Hồ Chí Minh.

Thực hiện Công văn số 71-CV/ĐTN của BCH Đoàn Khối Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, Đoàn Thanh niên Văn phòng UBND tỉnh sẽ tổ chức buổi sinh hoạt “câu chuyện nhỏ - bài học lớn” về Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Theo đó, mỗi đoàn viên, thanh niên sẽ kể một câu chuyện hay và ý nghĩa về Bác; những việc làm thiết thực của bản thân trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Từ đó, mỗi đoàn viên, thanh niên hiểu thêm về cái tâm, cái tầm của Người, rút ra những bài học kinh nghiệm để vận dụng một cách thiết thực vào cuộc sống, công việc, phát huy được tinh thần thanh niên sống và làm việc theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Buổi sinh hoạt là cơ hội để mỗi đoàn viên, thanh niên thể hiện được tinh thần, sức trẻ, bản lĩnh và sức sáng tạo của mình, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị nơi mình công tác.

Nguồn: VP