Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh hoàn thành Đại hội các Chi bộ

15/01/2020 11:30 Số lượt xem: 336

Đến nay, 100% Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh đã tiến hành tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2022.

Chi bộ Kinh tế - Nội chính

Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh hiện có 7 Chi bộ trực thuộc, với 108 Đảng viên trong đó có 104 Đảng viên chính thức, 04 Đảng viên dự bị. Từ ngày 6/1 - 15/1/2020, các Chi bộ đã hoàn thành Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2022.

Các Chi bộ tổ chức Đại hội theo đúng quy định của Điều lệ Đảng, đảm bảo thống nhất về trình tự, nội dung. Các Dự thảo văn kiện được chuẩn bị nghiêm túc, nội dung phù hợp với tình hình thực tiễn của từng Chi bộ, được lấy ý kiến đóng góp của đảng viên và thông qua Đảng ủy cho ý kiến trước khi trình tại Đại hội.

Tại Đại hội, các đảng viên đã đóng góp nhiều ý kiến thiết thực về kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội; công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, việc ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự chuyển biến”, “tự chuyển hóa”…

Trong công tác nhân sự, các Chi bộ đã lựa chọn những đồng chí đủ tiêu chuẩn, có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, năng lực, uy tín theo quy định của Đảng để bầu vào Chi ủy khóa mới với cơ cấu hợp lý, đúng định hướng về nhân sự.

Việc bầu cử Chi ủy, Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022 đảm bảo dân chủ, khách quan, đúng nguyên tắc, bảo đảm số lượng, chất lượng, đúng quy chế bầu cử trong Đảng, có tính kế thừa và phát triển./.

Ảnh Chi bộ Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2022:

Chi Bộ Nông Công nghiệp - Văn xã

Chi bộ Hành chính - Tổ chức

Chi bộ Quản trị - Tài vụ

Chi bộ Ban tiếp công dân

Chi bộ Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc

Nguồn: VP