Đại hội Chi bộ Cổng Thông tin điện tử lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2022

06/01/2020 17:21 Số lượt xem: 262

Chiều 6/1, Chi bộ Cổng Thông tin điện tử tổ chức Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2022. Đây là Đại hội điểm của Văn phòng UBND tỉnh để tiến tới Đại hội Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Trịnh Hữu Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng UBND tỉnh dự và phát biểu chỉ đạo. 

Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Cùng dự có các đồng chí trong Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh; Chi ủy các Chi bộ trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh.

Chi bộ Cổng Thông tin điện tử (TTĐT) hiện có 27 đảng viên. Nhiệm kỳ 2017-2020, Chi bộ đã đạt được nhiều kết quả nổi bật trên các mặt công tác và vượt chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội lần II đề ra. Trong đó, sản xuất hơn 4.600 tin bài mới, hơn 700 tin bài tổng hợp và gần 6.000 ảnh minh họa, đảm bảo gần 90% tin, bài khai thác mới (chỉ tiêu đề ra là 60-70%); đăng tải hơn 17.000 văn bản chỉ đạo điều hành và văn bản QPPL, đạt gần 90% văn bản chỉ đạo điều hành được đăng tải công khai (chỉ tiêu đề ra là 80%); hệ thống phản ánh kiến nghị trên Cổng TTĐT tỉnh tiếp nhận gần 1.200 câu hỏi và đôn đốc trả lời trên 90% câu hỏi được tiếp nhận (chỉ tiêu đề ra là 70%).

Bên cạnh đó, Cổng TTĐT đã tham mưu Chánh Văn phòng UBND tỉnh trình Chủ tịch UBND tỉnh cho lập 1 fanpage trên mạng xã hội facebook, sau 6 tháng thành lập Fanpage đến nay đã có trên 12.000 người theo dõi; chỉ đạo Sở Thông tin và Truyền thông hoàn thiện phần mềm để tin, bài đăng trên Cổng TTĐT tỉnh đồng bộ sang hơn 50 Cổng thành phần; lần đầu tiên sản xuất tin hình bằng tiếng Việt, tin hình bằng tiếng Anh, tin đồ họa Inforgraphics, tin slide ảnh…

Trong công tác xây dựng Đảng, Chi bộ đã kết nạp Đảng cho 05 quần chúng ưu tú, vượt 66,67% chỉ tiêu đề ra; đề nghị Đảng ủy cấp trên cử 02 đảng viên đi học chương trình Cao cấp lý luận chính trị, 03 đảng viên đi học Trung cấp lý luận chính trị vượt 66,67% chỉ tiêu; 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó, 15% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đạt chỉ tiêu Nghị quyết. Thường xuyên lãnh đạo cơ quan duy trì thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) “về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên; làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, lãnh đạo công tác đoàn thể, đổi mới phương thức hoạt động của cấp ủy…

Để góp phần xây dựng Chi bộ Cổng TTĐT tỉnh ngày càng phát triển vững mạnh, phát huy hết được vị trí, vai trò của đơn vị, đồng thời, tạo động lực phát triển cho từng đảng viên, nhiệm kỳ 2020-2022, Chi bộ Cổng TTĐT phấn đấu: 100% cán bộ đảng viên được học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và viết thu hoạch thể hiện nhận thức của cá nhân sau học tập; 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 15% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; kết nạp ít nhất 02 đảng viên mới; 02 đảng viên tham gia học lớp trung cấp lý luận chính trị; tổ chức 4 kỳ sinh hoạt chuyên đề; Chi bộ đạt danh hiệu “Chi bộ trong sạch vững mạnh” ở mỗi kỳ đánh giá…

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Trịnh Hữu Hùng ghi nhận và biểu dương những kết quả Chi bộ Cổng TTĐT đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, góp phần vào thành tích chung của Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh, đồng thời, đánh giá cao Chi bộ Cổng TTĐT tổ chức Đại hội theo đúng trình tự, quy định của Đảng.

Trong nhiệm kỳ tới, đồng chí Trịnh Hữu Hùng đề nghị Chi bộ Cổng TTĐT tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, đề ra những cách làm mới, các chương trình, kế hoạch sát thực tiễn, giữ mối quan hệ với các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh. Mỗi cán bộ, đảng viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, làm việc khoa học, thực hiện nghiêm các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước, góp phần xây dựng Chi bộ trong sạch vững mạnh.
 
Đại hội đã tiến hành bầu Chi ủy mới gồm 3 đồng chí, trực tiếp bầu Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ. Sau Đại hội, Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh rút kinh nghiệm công tác tổ chức Đại hội đối với các Chi bộ trực thuộc.

Nguồn: VP