Đại hội Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh lần thứ VIII

11/02/2020 16:10 Số lượt xem: 219

Trong 02 ngày 10 - 11/2, Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh tổ chức Đại hội lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đây là 01 trong 03 đơn vị được Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh lựa chọn tổ chức Đại hội điểm để rút kinh nghiệm chung trong toàn Khối.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh khóa VIII.

Tới dự, chỉ đạo và chúc mừng Đại hội có các đồng chí: Nguyễn Hương Giang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Hữu Thành, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Phong, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Đỗ Đình Hữu, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh; đại diện Chi bộ Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Chi bộ Văn phòng HĐND tỉnh và 50 Đảng bộ cơ sở trong Khối.
 
Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh hiện có 7 Chi bộ với 106 đảng viên. Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh luôn đoàn kết, sáng tạo, khắc phục khó khăn, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các nhiệm vụ chính trị, hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội lần thứ VII đề ra, góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh.
 
Ban Chấp hành Đảng bộ đã tập trung lãnh đạo các Chi bộ trong Đảng bộ phát huy vai trò hạt nhân chính trị, lãnh đạo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan, đơn vị chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đồng thời, luôn bám sát các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng bộ cấp trên, chương trình công tác của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, chương trình, đề án, báo cáo của UBND tỉnh để xây dựng kế hoạch triển khai công tác của Đảng bộ, nhằm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ tham mưu phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh.
 
Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, kiểm tra, giám sát, xây dựng tổ chức và lãnh đạo hoạt động của các tổ chức đoàn thể được Đảng bộ quan tâm thực hiện tốt. Công tác xây dựng Đảng bộ, Chi bộ trong sạch vững mạnh được quan tâm, công tác phát triển đảng viên được chú trọng.
 
Đảng bộ Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ có 15 đảng viên tham gia học tập và tốt nghiệp chương trình Cao cấp lý luận chính trị; 10 đảng viên tốt nghiệp Trung cấp lý luận chính trị; kết nạp được 18 đảng viên mới. Trung bình mỗi năm có 94,1% đảng viên được công nhận Hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó, 17,4% Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 100% Chi bộ được công nhận Hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó, có 2 Chi bộ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đảng bộ nhiều năm được Đảng bộ cấp trên công nhận Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; các tổ chức đoàn thể đều đạt vững mạnh, xuất sắc.  
 
Đại hội cũng tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội cấp trên, đồng thời, làm rõ những kết quả đạt được và những mặt còn hạn chế, từ đó đề ra mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ tới để tiếp tục lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh ngày càng phát triển, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao.
 
Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, nâng cao chất lượng đảng viên, làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tăng cường đoàn kết nội bộ; tiếp tục đổi mới lề lối, tác phong làm việc khoa học; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử. Đồng thời, nâng cao chất lượng công tác tham mưu tổng hợp, tận lực, tận tâm với công việc; thông tin đầy đủ, kịp thời, chính xác, có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, sự lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh. Phấn đấu, hàng năm có 100% Chi bộ được xếp loại Hoàn thành nhiệm vụ, trong đó, có 90% được xếp loại Hoàn thành tốt nhiệm vụ; 100% đảng viên được xếp loại Hoàn thành nhiệm vụ, trong đó, 90% đảng viên được xếp loại Hoàn thành tốt nhiệm vụ; 100% cán bộ, đảng viên được nghiên cứu, học tập các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Đảng, sau học tập 100% có bài thu hoạch; cử 15 cán bộ, đảng viên đi học các lớp Lý luận chính trị; kết nạp ít nhất 05 đảng viên mới… 
 
Các đại biểu tiến hành bỏ phiếu tại Đại hội.

Chúc mừng những kết quả, thành tích mà Ban Chấp hành Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh đạt được trong nhiệm kỳ qua, Bí thư Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Đỗ Đình Hữu nhấn mạnh, Đại hội Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh diễn ra trong thời điểm có ý nghĩa quan trọng, kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh,75 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 02/9, tiến tới Đại hội Đảng bộ các cấp.
 
Trong thời gian tới, Bí thư Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đề nghị mỗi cán bộ, đảng viên Văn phòng UBND tỉnh luôn xác định vai trò quan trọng và nòng cốt trong công tác tham mưu tổng hợp, thực hiện tốt các giải pháp đề ra nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả tham mưu phục vụ hoạt động của UBND tỉnh, tiếp tục xây dựng Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh trong sạch, vững mạnh, giữ vững danh hiệu Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong nhiều năm qua.
 
Tiếp tục quan tâm, chú trọng công tác Đảng, chính quyền, thường xuyên đổi mới, nội dung, phương thức lãnh đạo, tập trung vào những vấn đề lớn, quan trọng, giải quyết triệt để những khó khăn, vướng mắc để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị. Thực hiện tốt công tác tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, người lao động, đề cao nguyên tắc tập trung dân chủ, vai trò của người đứng đầu; gương mẫu, đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên chuyên nghiệp, bài bản, tinh nhuệ.
 
Cùng với đó, chú trọng công tác giáo dục, quản lý, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên; tạo điều kiện cho các đoàn thể hoạt động tốt, phát huy sức mạnh các phong trào thi đua, phát huy sự đoàn kết, gắn bó cùng phát triển và xây dựng tập thể cơ quan trong sạch, vững mạnh…
 
Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội.

Đại hội tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 9 đồng chí; đồng chí Trịnh Hữu Hùng, Bí thư Đảng ủy khóa VII tái đắc cử Bí thư Đảng ủy khóa VIII; bầu Đoàn Đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 và phát động phong trào thi đua quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh khóa VIII đề ra.
Nguồn: VP