Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh lần thứ IX

08/08/2020 16:38 Số lượt xem: 125

Trong 03 ngày 06-08/8, Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tổ chức Đại hội lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2025, tại Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc, thành phố Bắc Ninh. Tới dự và chỉ đạo Đại hội có các đồng chí: Nguyễn Nhân Chiến, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Đào Hồng Lan, Ủy viên Dự khuyết T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Quốc Chung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Dự Đại hội còn có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; lãnh đạo các sở, ban ngành của tỉnh; 299 đại biểu đại diện trên 7.000 đảng viên trong Đảng bộ Khối, trong đó có Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh với 03 đại biểu dự.

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội Đảng bộ khối Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh

Trong không khí làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ, trí tuệ, Đại hội đã thảo luận, đóng góp ý kiến, thống nhất các giải pháp lãnh đạo và biểu quyết thông qua Dự thảo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối khóa IX, nhiệm kỳ 2020-2025 với mục tiêu tổng quát: Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, tăng cường vai trò lãnh đạo của các tổ chức Đảng trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các cơ quan đơn vị, doanh nghiệp. Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức cách mạng trong sáng, có trí tuệ, có ý thức trách nhiệm, đủ năng lực thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Xây dựng các chi bộ, đảng bộ cơ sở và Đảng bộ Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, các đoàn thể vững mạnh toàn diện… để góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh, xây dựng tỉnh Bắc Ninh phát triển bền vững, trở thành thành phố trực thuộc T.Ư theo hướng văn minh, hiện đại.

Đại hội đề ra 5, nhiệm vụ giải pháp trọng tâm nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết trong nhiệm kỳ 2020-2025, phấn đấu một số mục tiêu chủ yếu: 100% các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong Khối hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; 95% đơn vị, doanh nghiệp hoàn thành nghĩa vụ đối với Nhà nước và chấp hành đúng quy định về bảo đảm môi trường trên địa bàn sản xuất, kinh doanh; 98% đảng viên và hơn 70% quần chúng được nghiên cứu, học tập các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước; hằng năm, tổng doanh thu toàn Khối tăng từ 10%-12%; lợi nhuận đạt từ 10% trở lên; tổng huy động vốn tăng 10%; tăng trưởng tín dụng đạt 12%; hằng năm, có hơn 80% tổ chức cơ sở Đảng và hơn 90% số đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; Đảng bộ Khối giữ vững danh hiệu “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”.

Đại hội tiến hành bầu đại biểu dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 45 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết; Đồng chí Trịnh Hữu Hùng, Bí thư Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh, Chánh Văn phòng UBND tỉnh được bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội cấp trên; thông báo kết quả Phiên họp thứ hai Ban Chấp hành Đảng bộ Khối khóa IX. Ban chấp hành đã bầu Ban Thường vụ Đảng ủy Khối gồm 09 đồng chí, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối gồm 5 đồng chí.

Nguồn: VP