Tài liệu phục vụ kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

25/06/2019 14:25 Số lượt xem: 995

Trân trong kính gửi các đại biểu tài liệu phục vụ kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021. (Văn phòng HĐND tỉnh đang tiếp tục cập nhật)

STT

Tên tài liệu

Tệp đính kèm

Dự kiến nội dung, thời gian kỳ họp thứ 13 của HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 – 2021

- Thông báo

Phân công phục vụ kỳ họp:  Tải về tại đây

Phiếu đăng ký chất vấn tại kỳ họp

- Tải về tại đây
Chuẩn bị nội dung thảo luận tại hội trường  - Tải về tại đây
Chia tổ thảo luận - Tải về tại đây
Gợi ý thảo luận tổ - Tải về tại đây
TỔNG HỢP Ý KIẾN THẢO LUẬN TỔ - Tải về tại đây
I. Các báo cáo, tờ trình của UBND tỉnh  

1

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội và điều hành của UBND tỉnh 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2019.

- Báo cáo
2

Báo cáo công tác xây dựng cơ bản 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2019.

- Báo cáo
3

Báo cáo ước thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ và giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2019.

- Báo cáo
4

Báo cáo công tác đảm bảo an ninh, trật tự 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

- Báo cáo
5

Báo cáo công tác thanh tra, tiếp công dân; giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

- Báo cáo
6

Tờ trình về việc điều chỉnh, bổ sung danh mục dự án đầu tư công trung hạn, giai đoạn 2016-2020.

- Tờ trình
7

Tờ trình đề nghị thông qua Danh mục các dự án có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa dưới 10ha và dự án thu hồi đất để phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn tỉnh.

- Tờ trình
8

Tờ trình về việc ban hành Quy định mức chi thực hiện thí điểm về đổi mới tăng cường hòa giải, đối thoại trong giải quyết các tranh chấp dân sự, khiếu kiện hành chính tại Tòa án nhân dân trên địa bàn tỉnh.

- Tờ trình
9 Báo cáo về việc bổ sung kinh phí để hỗ trợ cho các chủ vật nuôi có lợn bị tiêu hủy và các đơn vị thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh - Báo cáo
10

Tờ trình sửa đổi Nghị quyết số 182/NQ-HĐND ngày 04/6/2019 về Quyết định chỉ tiêu biên chế công chức và phê duyệt tổng số người làm việc, chỉ tiêu hợp đồng 68 năm 2019.

- Tờ trình
11

Tờ trình đề nghị ban hành Quy định về nguồn kinh phí, nội dung và mức chi từ ngân sách nhà nước để thực hiện hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh.

- Tờ trình
12

Tờ trình thông qua Đề án công nhận đô thị Quế Võ là đô thị loại IV.

- Tờ trình
13

Tờ trình đề nghị tán thành chủ trương thành lập các phường ở thị xã Từ Sơn: Tương Giang, Tam Sơn, Hương Mạc, Phù Khê, Phù Chẩn.

- Tờ trình
14

Tờ trình đề nghị thông qua Đề án điều chỉnh và đặt tên đường, tên phố của thành phố Bắc Ninh 

- Tờ trình
15 Tờ trình đề nghị thông qua Đề án điều chỉnh và đặt tên đường, tên phố thị trấn Chờ, huyện Yên phong (giai đoạn 1). - Tờ trình
15

Tờ trình về việc hỗ trợ kinh phí cho tỉnh Hủa Phăn nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào.

- Tờ trình
16

Tờ trình phê duyệt kế hoạch điều chỉnh, bổ sung Chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn dựa trên kết quả 8 tỉnh ĐBSH do ngân hàng thế giới tài trợ.

- Tờ trình
17 Các tờ trình về chủ trương đầu tư

- Tờ trình

- Các tờ trình bổ sung (258, 259, 260, 261, 262)

18 Báo cáo kết quả tổ chức sơ kết 05 năm triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013. - Báo cáo
 

Báo cáo trả lời của các cơ quan chức năng.

- Ban QL KCN

- Sở KH&ĐT

- Sở Y tế

- Sở VHTTDL

- Sở Xây dựng

- Sở Tài Chính

- Điện lực

- Công an tỉnh

- Sở GD&ĐT

- Sở GTVT

- Sở LĐTB&XH

- Sở NNPTNN

- UBND TP Bắc Ninh

- Thanh tra tỉnh

- Sở TNMT

- Sở TTTT

- UBND huyện Lương Tài

- Sở Nội vụ

- UBND huyện Yên Phong

- UBND huyện Quế Võ

- UBND thị xã Từ Sơn

II. Thông báo của Uỷ ban MTTQ tỉnh về tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2019 và những kiến nghị của MTTQ đối với HĐND tỉnh.

- Thông báo

III. Báo cáo kết quả công tác của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, biện pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2019.

- Báo cáo

IV. Báo cáo kết quả công tác của Tòa án nhân dân tỉnh 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, biện pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2019.

- Báo cáo

V. Báo cáo kết quả công tác của Cục Thi hành án dân sự tỉnh 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

- Báo cáo
VI. Các báo cáo, tờ trình của HĐND tỉnh  
1 Báo cáo kết quả công tác của HĐND tỉnh 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. - Báo cáo
2 Tờ trình về nội dung, chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2020 - Tờ trình
Báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh  
1 Ban Pháp chế - Báo cáo
2 Ban Kinh tế - Ngân sách - Báo cáo
3 Ban Văn hóa - Xã hội - Báo cáo